1 výsledok vyhľadávania
 

Naše zásady

Stránka | 1. augusta, 2011 o 19:59

Greeenpeace je nezávislá medzinárodná organizácia, ktorá používa nenásilnú formu protestu, aby upozornila na problémy životného prostredia. Hlavné princípy Greenpeace, ktoré sa odzrkadľujú vo všetkých našich kampaniach, sú: