Lokálne skupiny Greenpeace dobrovoľníkov na Slovensku 

Najjednoduchší spôsob ako sa zapojiť do dobrovoľníckych aktivít Greenpeace je pridať sa k lokálnej skupine v meste, ktoré ti je najbližšie. 

Aktuálne máme na Slovensku 8 lokálnych skupín. Sú to predĺžené ruky kancelárie Greenpeace v regiónoch Slovenska. Venujú sa kampaniam, na ktorých v rámci Greenpeace pracujeme. Informujú verejnosť o tom, čo a prečo robí Greenpeace Slovensko, komunikujú s miestnymi predstaviteľmi, venujú sa prieskumu, organizujú verejné podujatia ako koncerty, výstavy, besedy, organizujú čistenia miestnych lokalít atď. Všetci členovia skupiny sú dobrovoľníci a každá skupina má svojho lokálneho koordinátora. Kontakty na nich sú v mapke nižšie. 

 

Najnovšie

 

Neboli nájdené žiadne výsledky.