Staň sa dobrovoľníkom Greenpeace

Stránka - 13. novembra, 2011
Dobrovoľníci sú neoddeliteľnou súčasťou práce Greenpeace. Sú to aktívni ľudia, ktorí majú chuť pomôcť dobrej veci bez nároku na odmenu. Sila Greenpeace spočíva aj v odhodlaní a entuziazme našich aktivistov a dobrovoľníkov.

Chceš se stať dobrovoľníkom Greenpeace?

1)       Stiahni si ,,Prihlášku dobrovoľníka“

2)       Vyplň ju.

3)       Odošli ju na adresu

Často potrebujeme prekladať texty. Chceš nám poháhať s prekladmi?

1)       Stiahni si "Prihlášku prekladateľa"

2)       Vyplň ju.

3)       Odošli ju na adresu

Kategórie