Jadrová energia

Jadrová energetika je odvetvie, ktoré prináša veľké množstvo zásadných a neriešiteľných problémov. Na základe faktov sme presvedčení, že jadrové elektrárne nemajú v koncepcii udržateľnej energetiky miesto. Organizácia Greenpeace už od svojho vzniku presadzuje postupné odstavenie jadrových reaktorov z týchto dôvodov:

Jadrový palivový cyklus

Jadrová energia nie sú len prevádzkované reaktory, ale celý jadrový cyklus. Ten zahŕňa aj ťažbu uránu, jeho spracovanie, prepravu, výrobu palivových článkov, ako aj nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom, či inými materiálmi a odpadmi, ktoré v tomto procese vznikajú. Každý z týchto procesov predstavuje riziká pre zdravie obyvateľstva a životné prostredie.
Viac o deficite v národnom jadrovom fonde

Náklady

Cenu jadrovej energie nepoznáme ani po skoro 60tich rokoch od jej nástupu. Ani po toľkých rokoch masívnych štátnych dotácií nie sú jadrové elektrárne konkurencieschopné a investori vyžadujú od štátov celý rad úľav a ich skryté niekoľkomiliardové náklady vytvárajú dlhy do budúcnosti.
Viac o zodpovednosti za jadrové škody 

Nespoľahlivosť

U žiadneho jadrového reaktora nie je možné vylúčiť zlyhanie vedúce k ťažkej jadrovej havárii. Vplyv prírodnej katastrofy, zlyhania technológie či ľudského faktora sa nedá vylúčiť ani u jedného reaktora na svete. Bohužiaľ, dôkazom toho sú neustále prebiehajúce väčšie, či menšie jadrové havárie. Prevádzkovatelia preto bežne požadujú, aby boli zbavení zodpovednosti za škody, ktoré by jadrová havária spôsobila.
Viac o jadrových haváriách

Odpady

Výroba jadrového paliva a prevádzka jadrových reaktorov produkuje veľké množstvo rádioaktívnych odpadov. Najväčším a doposiaľ nevyriešeným problémom sú vysokoaktívne odpady, najmä vyhorené jadrové palivo. Predstavuje bohatý koktail rádioaktívnych izotopov vrátane plutónia a trvá stotisíce rokov, než sa jeho rádioaktivita zníži na prirodzenú úroveň. Spoľahlivá izolácia odpadov na tak dlhú dobu je ale technicky nedosiahnuteľná.
Viac o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom 

Bezpečnostné riziká

Jadrová energia predstavuje vážne strategické riziká, pretože pri jej využívaní hrozí zneužitie technológií a jadrových materiálov pre vojenské účely. Šírenie jadrových technológií zákonite zvyšuje pravdepodobnosť, že sa dostanú do nepovolaných rúk. Už dnes si niekoľko štátov vybudovalo jadrový arzenál využitím „mierovej“ jadrovej energetiky. V posledných rokoch je naviac aktuálne aj riziko medzinárodného terorizmu, pričom napríklad útokom veľkým dopravným lietadlom nedokáže odolať žiaden reaktor.
Viac o jadrovom zbrojení 

Ohrozovanie energetickej bezpečnosti

Je len málo krajín, ktoré disponujú zásobami uránu. Väčšinu týchto zásob vlastnia krajiny ako Rusko, Uzbekistan, Austrália, Kanada, Kazachstan, Nigéria, Namíbia. Väčšina reaktorov vo svete je preto závislá od ekonomickej a politickej situácie v týchto krajinách.
Je taktiež málo krajín a spoločností, ktoré jadrové reaktory vyrábajú, a ktoré vyrábajú samotné jadrové palivo. Slovensko je napríklad na 100 % závislé od dovozu jadrového paliva z Ruska.

Ochrana klímy

Jadrové elektrárne nemôžu ani zohrať zásadnú úlohu v ochrane pred klimatickými zmenami. Síce neprodukujú veľké množstvo skleníkových plynov, stále je to viac ako obnoviteľné zdroje energie. Výstavba reaktorov taktiež odpútava pozornosť a financie od reálnych riešení. Ďalším dôvodom je, že zásoby paliva sú obmedzené na niekoľko desiatok rokov. Jadrové elektrárne dnes celosvetovo vyrábajú iba 6% celkovej spotreby energie, takže k náhrade fosílnych palív by bolo nutné ich počet zvýšiť viac ako desaťnásobne. To je ale prakticky nemožné kvôli nákladom na ich výstavbu a obmedzeným ložiskám uránu. Naviac by tým ohromne narástlo riziko havárie i množstvo rádioaktívnych odpadov, nehovoriac o zvýšenom riziku vojenského či teroristického zneužitia. Dokonca nie je ani technicky možné, aby do roku 2015, bolo toľko reaktorov vo svete postavených, keďže to je obdobie, kedy by mali globálne koncentrácie skleníkových plynov klesať, aby sa predišlo katastrofálnym vplyvom klimatických zmien.
Viac o jadrovej energií a klimatických zmenách

Greenpeace sa na Slovensku aktívne venuje problematike ťažby uránu, zapája sa do procesov posudzovania jadrových projektov, tvorby energetickej politiky štátu a snaží sa presadiť alternatívne riešenia namiesto výstavby ďalších reaktorov na Slovensku, ako aj informuje verejnosť. Tiež sledujeme problematiku likvidácie jadrových odpadov a bezpečnosť prevádzky jadrových elektrární.

Najnovšie

 

Už nás nebaví „jesť a dýchať“ Černobyľ

Blog od mabelova | 7. apríla, 2016

Som v regióne Briansk v Rusku. Napriek tomu, že som viac než 180 kilometrov od Černobyľu a tridsať rokov po katastrofe, mô Geigerov počítač stále ukazuje zvýšené úrovne radiácie. Toto neviditeľné radiačné nebezpečenstvo je...

Klimatická akcia v srdci Európskej energetickej únie

Publikácia | 25. februára, 2015 o 11:23

Európska komisia by mala 25.februára podľa očakávaní zverejniť svoj plán pre Európsku energetickú úniu. Tento nelegislatívny dokument stanoví Európskou komisiou navrhované priority pre EÚ v oblasti energetickej a klimatickej politiky v počas...

Naša závislosť od fosílnych palív nás smeruje na cestu, ktorá nikam nevedie

Blog od Kumi Naidoo / mabelova | 13. februára, 2015

Minulú sobotu  som sa zúčastnil na panelovej diskusii Mníchovskej bezpečnostnej konferencie , kde sa hovorilo o globálnej a energetickej bezpečnosti. Možno sa čudujete, čo robil Greenpeace na bezpečnostnej konferencii. Miestnosť bola...

Krajina tieňov Fukušimy

Blog od Robert Meyers | 13. januára, 2015

Mesto Namie je pre vysokú úroveň radiácie z jadrovej havárie vo Fukušime úplne opustené a oficiálne uzavreté. Vstup do zóny majú iba zamestnanci elektrárne a pracovníci, ktorí toto územie čistia, aj to iba so zvláštnym povolením. ...

Sme s Vami!

Story | 4. decembra, 2014 o 11:07

Dnes sa v Španielsku začína mimoriadne sledovaný súdny proces proti 16-tim aktivistom Greenpeace a jednému freelance fotografovi, ktorí sa v roku 2011 zúčastnili na nenásilnom proteste za ochranu životného prostredia.

Japonsko, všetko najlepšie k narodeninám bez jadra!

Blog od Kendra Ulrich | 16. septembra, 2014

Každé narodeniny sú zvláštne, no Japonsko dnes oslavuje niečo jedinečné. Už rok je krajinou bez jadrových elektrární. Bez jadrových elektrární - slovné spojenie, ktoré vo svojej jednoduchosti prináša zdrvujúcu správu pre celosvetový...

Podporujú starostovia z okolia Mochoviec protizákonný postup?

Blog od Pavol Široký | 18. septembra, 2013 1 komentár

Vyjadrenia predsedu Záujmového združenia miest a obcí Mochovce Štefana Mišáka je ďalším dôkazom, že jadrová energetika má v tejto krajine výsostné postavenie a jadrový biznis otvorené dvere aj cez porušovanie platných zákonov...

Prezident Hollande, dodržte sľub a zavrite Tricastin!

Story | 16. júla, 2013 o 15:06

Energetická diskusia vo Francúzsku sa dostáva ku koncu a aktivisti Greenpeace tento čas využili na to, aby pripomenuli prezidentovi Hollandovi jeho sľub z minulosti o znížení využívania jadrovej energetiky v krajine.

Od mladej rodiny jadrovým kamarátom

Blog od Andrea Zlatňanská | 9. júla, 2013

Posledné dni sa v médiami šírili správy , že matky poberajúce rodičovský príspevok si nebudú môcť privyrábať. Malo ísť o riešenie znižovania deficitu štátneho rozpočtu. Najnovšie sa minister financií Kažimír vyjadril, že chce vyrubiť...

Rakúsko odsúhlasilo úplný zákaz výkupu jadrovej energie

Blog od Andrea Zlatňanská | 4. júla, 2013

Po historickom samite o jadrovej energii v minulom roku medzi rakúskou vládou, ekologickými organizáciami a dodávateľmi elektriny, dnes rakúsky parlament rozhodol o úplnom zákaze dovozu jadrovej energie do Rakúska. Rakúsko sa takto...

1 - 10 z 33 výsledkov.