Jadrová energia

Jadrová energetika je odvetvie, ktoré prináša veľké množstvo zásadných a neriešiteľných problémov. Na základe faktov sme presvedčení, že jadrové elektrárne nemajú v koncepcii udržateľnej energetiky miesto. Organizácia Greenpeace už od svojho vzniku presadzuje postupné odstavenie jadrových reaktorov z týchto dôvodov:

Jadrový palivový cyklus

Jadrová energia nie sú len prevádzkované reaktory, ale celý jadrový cyklus. Ten zahŕňa aj ťažbu uránu, jeho spracovanie, prepravu, výrobu palivových článkov, ako aj nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom, či inými materiálmi a odpadmi, ktoré v tomto procese vznikajú. Každý z týchto procesov predstavuje riziká pre zdravie obyvateľstva a životné prostredie.
Viac o deficite v národnom jadrovom fonde

Náklady

Cenu jadrovej energie nepoznáme ani po skoro 60tich rokoch od jej nástupu. Ani po toľkých rokoch masívnych štátnych dotácií nie sú jadrové elektrárne konkurencieschopné a investori vyžadujú od štátov celý rad úľav a ich skryté niekoľkomiliardové náklady vytvárajú dlhy do budúcnosti.
Viac o zodpovednosti za jadrové škody 

Nespoľahlivosť

U žiadneho jadrového reaktora nie je možné vylúčiť zlyhanie vedúce k ťažkej jadrovej havárii. Vplyv prírodnej katastrofy, zlyhania technológie či ľudského faktora sa nedá vylúčiť ani u jedného reaktora na svete. Bohužiaľ, dôkazom toho sú neustále prebiehajúce väčšie, či menšie jadrové havárie. Prevádzkovatelia preto bežne požadujú, aby boli zbavení zodpovednosti za škody, ktoré by jadrová havária spôsobila.
Viac o jadrových haváriách

Odpady

Výroba jadrového paliva a prevádzka jadrových reaktorov produkuje veľké množstvo rádioaktívnych odpadov. Najväčším a doposiaľ nevyriešeným problémom sú vysokoaktívne odpady, najmä vyhorené jadrové palivo. Predstavuje bohatý koktail rádioaktívnych izotopov vrátane plutónia a trvá stotisíce rokov, než sa jeho rádioaktivita zníži na prirodzenú úroveň. Spoľahlivá izolácia odpadov na tak dlhú dobu je ale technicky nedosiahnuteľná.
Viac o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom 

Bezpečnostné riziká

Jadrová energia predstavuje vážne strategické riziká, pretože pri jej využívaní hrozí zneužitie technológií a jadrových materiálov pre vojenské účely. Šírenie jadrových technológií zákonite zvyšuje pravdepodobnosť, že sa dostanú do nepovolaných rúk. Už dnes si niekoľko štátov vybudovalo jadrový arzenál využitím „mierovej“ jadrovej energetiky. V posledných rokoch je naviac aktuálne aj riziko medzinárodného terorizmu, pričom napríklad útokom veľkým dopravným lietadlom nedokáže odolať žiaden reaktor.
Viac o jadrovom zbrojení 

Ohrozovanie energetickej bezpečnosti

Je len málo krajín, ktoré disponujú zásobami uránu. Väčšinu týchto zásob vlastnia krajiny ako Rusko, Uzbekistan, Austrália, Kanada, Kazachstan, Nigéria, Namíbia. Väčšina reaktorov vo svete je preto závislá od ekonomickej a politickej situácie v týchto krajinách.
Je taktiež málo krajín a spoločností, ktoré jadrové reaktory vyrábajú, a ktoré vyrábajú samotné jadrové palivo. Slovensko je napríklad na 100 % závislé od dovozu jadrového paliva z Ruska.

Ochrana klímy

Jadrové elektrárne nemôžu ani zohrať zásadnú úlohu v ochrane pred klimatickými zmenami. Síce neprodukujú veľké množstvo skleníkových plynov, stále je to viac ako obnoviteľné zdroje energie. Výstavba reaktorov taktiež odpútava pozornosť a financie od reálnych riešení. Ďalším dôvodom je, že zásoby paliva sú obmedzené na niekoľko desiatok rokov. Jadrové elektrárne dnes celosvetovo vyrábajú iba 6% celkovej spotreby energie, takže k náhrade fosílnych palív by bolo nutné ich počet zvýšiť viac ako desaťnásobne. To je ale prakticky nemožné kvôli nákladom na ich výstavbu a obmedzeným ložiskám uránu. Naviac by tým ohromne narástlo riziko havárie i množstvo rádioaktívnych odpadov, nehovoriac o zvýšenom riziku vojenského či teroristického zneužitia. Dokonca nie je ani technicky možné, aby do roku 2015, bolo toľko reaktorov vo svete postavených, keďže to je obdobie, kedy by mali globálne koncentrácie skleníkových plynov klesať, aby sa predišlo katastrofálnym vplyvom klimatických zmien.
Viac o jadrovej energií a klimatických zmenách

Greenpeace sa na Slovensku aktívne venuje problematike ťažby uránu, zapája sa do procesov posudzovania jadrových projektov, tvorby energetickej politiky štátu a snaží sa presadiť alternatívne riešenia namiesto výstavby ďalších reaktorov na Slovensku, ako aj informuje verejnosť. Tiež sledujeme problematiku likvidácie jadrových odpadov a bezpečnosť prevádzky jadrových elektrární.

Najnovšie

 

Odkaz z Japonska pre Vyšehradské krajiny

Blog od Junichi Sato | 17. júna, 2013

Fukušima nám ukázala realitu – neprehlbujte závislosť od jadra, ale rozvíjajte čistú energiu Marec 2011 bol jednoducho tragický. Popri zaisťovaní bezpečnosti zamestnancov Greenpeace v Tokiu a sledovaní prehlbovania katastrofy...

Kam až porastie cena za Mochovce?

Blog od Andrea Zlatňanská | 14. marca, 2013

Kým v januári sme sa od premiéra Roberta Fica dozvedeli, že Mochovce budú stáť o 680 miliónov eur viac ako sa plánovalo, dnes už Enel samotný avizuje navýšenie o celý milión eur. Ako je možné, že vláda, ktorá by mala mať prehľad...

(Ne)zodpovedné fukušimské firmy po dvoch rokoch

Blog od Andrea Zlatňanská | 11. marca, 2013

Už sú tomu dva roky odkedy celý svet s napätím sledoval, ako dopadne japonská jadrová dráma. Ešte teraz si pamätám, akým nechutným spôsobom slovenskí predstavitelia jadrového sektoru haváriu bagatelizovali. Vtedajší minister...

Jadrová realita: životy po Fukušime v zabudnutí

Blog od Rianne Teule | 26. februára, 2013

Ako jadrová kampanierka som videla jadrový priemysel utekať od spôsobených problémov, ignorujúc ľudské utrpenie, veľakrát. Ale až hrozné následky takej nukleárnej tragédie na ľudí, akou je Fukušima, ukazujú tie pravé trhliny celého...

Kto zaplatí dvojnásobné zdraženie dostavby Mochoviec?

Blog od Andrea Zlatňanská | 1. februára, 2013

Ešte v roku 2007 spoločnosť Slovenské elektrárne tvrdila , že dostavba Mochoviec bude stáť okolo 50 miliárd slovenských korún, teda približne 1,7 miliardy eur. Táto suma sa priebežne zvyšovala, a k dnešnému dňu sa vyšplhala na 3,7...

Jadrový Smer: Rusko

Blog od Andrea Zlatňanská | 16. januára, 2013

Po tom, ako premiér Fico v decembri potvrdil , že spoločnosť ČEZ chce naozaj od výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach odstúpiť, sa veci začali hýbať rýchlym tempom. Akcionári spoločnosti JESS  - slovenský...

Bude akčný iba plán, alebo aj dozor nad jadrovými elektrárňami?

Blog od Andrea Zlatňanská | 8. januára, 2013

Úrad jadrového dozoru (ÚJD) dnes na tlačovej konferencii predstavil výsledky Akčného plánu , ktorý spolu so Slovenskými elektrárňami vypracoval v súvislosti s výsledkami stres testov. ÚJD pripustil veľmi závažné nedostatky, ktoré budú...

ENEL má problémy u nás aj vo Francúzsku

Blog od Andrea Zlatňanská | 5. decembra, 2012

Premiér Fico 4. decembra oznámil, že dostavba reaktorov v Mochovciach sa predĺži o 1,5 – 2 roky a bude stáť viac, ako sa predpokladalo. V jadrovom priemysle nejde o žiadnu novinku, ako trefne poznamenala aj hovorkyňa Slovenských...

Občania Litvy povedali nie novej jadrovej elektrárni

Blog od Andrea Zlatňanská | 15. októbra, 2012

Litva je jedna z 13 krajín Európskej únie, ktorá momentálne nemá v prevádzke žiadnu atómovú elektráreň. Kvôli vstupu do EÚ krajina v roku 2009 odstavila posledný reaktor v elektrárni Ignalina, ktorý bol černobyľského typu.   ...

Japonsko rozhodlo o odstavení všetkých reaktorov do roku 2030

Story | 14. septembra, 2012 o 14:03

Japonsko, ktoré ešte stále trpí následkami jadrovej havárie vo Fukušime, sa dnes pridalo ku krajinám, ktoré sa rozhodli úplne odstaviť všetky reaktory a postaviť svoju energetiku na čistých a bezpečných obnoviteľných zdrojoch energie.

11 - 20 z 33 výsledkov.