Jadrová energia

Jadrová energetika je odvetvie, ktoré prináša veľké množstvo zásadných a neriešiteľných problémov. Na základe faktov sme presvedčení, že jadrové elektrárne nemajú v koncepcii udržateľnej energetiky miesto. Organizácia Greenpeace už od svojho vzniku presadzuje postupné odstavenie jadrových reaktorov z týchto dôvodov:

Jadrový palivový cyklus

Jadrová energia nie sú len prevádzkované reaktory, ale celý jadrový cyklus. Ten zahŕňa aj ťažbu uránu, jeho spracovanie, prepravu, výrobu palivových článkov, ako aj nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom, či inými materiálmi a odpadmi, ktoré v tomto procese vznikajú. Každý z týchto procesov predstavuje riziká pre zdravie obyvateľstva a životné prostredie.
Viac o deficite v národnom jadrovom fonde

Náklady

Cenu jadrovej energie nepoznáme ani po skoro 60tich rokoch od jej nástupu. Ani po toľkých rokoch masívnych štátnych dotácií nie sú jadrové elektrárne konkurencieschopné a investori vyžadujú od štátov celý rad úľav a ich skryté niekoľkomiliardové náklady vytvárajú dlhy do budúcnosti.
Viac o zodpovednosti za jadrové škody 

Nespoľahlivosť

U žiadneho jadrového reaktora nie je možné vylúčiť zlyhanie vedúce k ťažkej jadrovej havárii. Vplyv prírodnej katastrofy, zlyhania technológie či ľudského faktora sa nedá vylúčiť ani u jedného reaktora na svete. Bohužiaľ, dôkazom toho sú neustále prebiehajúce väčšie, či menšie jadrové havárie. Prevádzkovatelia preto bežne požadujú, aby boli zbavení zodpovednosti za škody, ktoré by jadrová havária spôsobila.
Viac o jadrových haváriách

Odpady

Výroba jadrového paliva a prevádzka jadrových reaktorov produkuje veľké množstvo rádioaktívnych odpadov. Najväčším a doposiaľ nevyriešeným problémom sú vysokoaktívne odpady, najmä vyhorené jadrové palivo. Predstavuje bohatý koktail rádioaktívnych izotopov vrátane plutónia a trvá stotisíce rokov, než sa jeho rádioaktivita zníži na prirodzenú úroveň. Spoľahlivá izolácia odpadov na tak dlhú dobu je ale technicky nedosiahnuteľná.
Viac o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom 

Bezpečnostné riziká

Jadrová energia predstavuje vážne strategické riziká, pretože pri jej využívaní hrozí zneužitie technológií a jadrových materiálov pre vojenské účely. Šírenie jadrových technológií zákonite zvyšuje pravdepodobnosť, že sa dostanú do nepovolaných rúk. Už dnes si niekoľko štátov vybudovalo jadrový arzenál využitím „mierovej“ jadrovej energetiky. V posledných rokoch je naviac aktuálne aj riziko medzinárodného terorizmu, pričom napríklad útokom veľkým dopravným lietadlom nedokáže odolať žiaden reaktor.
Viac o jadrovom zbrojení 

Ohrozovanie energetickej bezpečnosti

Je len málo krajín, ktoré disponujú zásobami uránu. Väčšinu týchto zásob vlastnia krajiny ako Rusko, Uzbekistan, Austrália, Kanada, Kazachstan, Nigéria, Namíbia. Väčšina reaktorov vo svete je preto závislá od ekonomickej a politickej situácie v týchto krajinách.
Je taktiež málo krajín a spoločností, ktoré jadrové reaktory vyrábajú, a ktoré vyrábajú samotné jadrové palivo. Slovensko je napríklad na 100 % závislé od dovozu jadrového paliva z Ruska.

Ochrana klímy

Jadrové elektrárne nemôžu ani zohrať zásadnú úlohu v ochrane pred klimatickými zmenami. Síce neprodukujú veľké množstvo skleníkových plynov, stále je to viac ako obnoviteľné zdroje energie. Výstavba reaktorov taktiež odpútava pozornosť a financie od reálnych riešení. Ďalším dôvodom je, že zásoby paliva sú obmedzené na niekoľko desiatok rokov. Jadrové elektrárne dnes celosvetovo vyrábajú iba 6% celkovej spotreby energie, takže k náhrade fosílnych palív by bolo nutné ich počet zvýšiť viac ako desaťnásobne. To je ale prakticky nemožné kvôli nákladom na ich výstavbu a obmedzeným ložiskám uránu. Naviac by tým ohromne narástlo riziko havárie i množstvo rádioaktívnych odpadov, nehovoriac o zvýšenom riziku vojenského či teroristického zneužitia. Dokonca nie je ani technicky možné, aby do roku 2015, bolo toľko reaktorov vo svete postavených, keďže to je obdobie, kedy by mali globálne koncentrácie skleníkových plynov klesať, aby sa predišlo katastrofálnym vplyvom klimatických zmien.
Viac o jadrovej energií a klimatických zmenách

Greenpeace sa na Slovensku aktívne venuje problematike ťažby uránu, zapája sa do procesov posudzovania jadrových projektov, tvorby energetickej politiky štátu a snaží sa presadiť alternatívne riešenia namiesto výstavby ďalších reaktorov na Slovensku, ako aj informuje verejnosť. Tiež sledujeme problematiku likvidácie jadrových odpadov a bezpečnosť prevádzky jadrových elektrární.

Najnovšie

 

Japonci protestujú proti jadru

Story | 13. júla, 2012 o 13:59

Japonci prekvapili rýchlosťou a silou, akou sa mobilizujú na protest proti rozhodnutiu japonskej vlády – opätovnému spusteniu jadrovej elektrárne Ohi. Vláda týmto krokom ignoruje silnú opozíciu zo strany verejnosti a miestnych lídrov, čo niektoré...

Nadnárodná spoločnosť RWE tiež odchádza od jadra

Story | 20. júna, 2012 o 16:26

RWE – druhá najväčšia energetická spoločnosť v Nemecku vyhlásila, že sa v budúcnosti nebude podieľať na výstavbe jadrových reaktorov ani mimo svojho domáceho trhu.

RWE a E-on v Nemecku 11 rokov zrejme spali

Blog od Andrea Zlatňanská | 15. júna, 2012

Energetické spoločnosti RWE a E-on podali tento týždeň žalobu na súd v Nemecku z dôvodu rozhodnutia  o postupnom odstavení všetkých reaktorov v krajine do roku 2022. Toto rozhodnutie síce bolo prijaté ako reakcia na jednu...

Nemecko bez jadra do 2022 – nemožné?

Story | 7. júna, 2012 o 14:40

Keď v roku 2011, po jadrovej havárii v japonskej Fukušime vyhlásila nemecká kancelárka Angela Merkelová, že Nemecko bude do roku 2022 najväčšou priemyselnou krajinou, ktorá odstaví všetky jadrové reaktory, málokto tomu veril. Objavovali sa a...

Fukušimská jadrová katastrofa: kto získava a kto platí?

Blog od Jan Haverkamp | 21. mája, 2012

Minulý týždeň nakoniec došlo k niečomu, čo bolo nezvratné. Spoločnosť zodpovedná za jadrovú haváriu vo Fukušime, Tokyo Electric Power Company, alebo TEPCO, bola zoštátnená. Japonský minister obchodu a priemyslu Yukio Edano oznámil de...

Milá verejnosť, vy nie ste verejnosť!

Blog od lszabova | 14. mája, 2012

Minulý týždeň Krajský súd v Bratislave neuznal žalobu Greenpeace kvôli účastníctvu v konaní. Namietali sme na súd, že verejnosť pred vydaním povolenia na pokračovanie stavby Mochovciec nemala možnosť zapojiť sa do procesu, čo je...

Rakúsko už bude naozaj bezjadrové

Story | 18. apríla, 2012 o 13:22

Kritici rakúskeho postoja k jadrovej energetike často zdôrazňujú, že síce krajina jadrové elektrárne neprevádzkuje, dováža ju zo zahraničia. Už čoskoro to však nebude pravda. Na stretnutí mimovládnych organizácií, spolkovej vlády Rakúska a...

Jadrová elektráreň Belene – z plánu sa stala minulosť

Story | 29. marca, 2012 o 9:42

Včerajší deň, 28. marec 2012, bol dňom dobrých správ. Deň, kedy bulharská vláda aj napriek tlaku ruskej partnerskej firmy Atomstrojexport a možným súdnym žalobám, oficiálne odstúpila od projektu výstavby jadrovej elektrárne Belene.

Ticho a kontaminácia, dedičstvo jadrovej havárie vo Fukušime

Story | 20. februára, 2012 o 7:30

Takmer rok po havárii japonskej elektrárne vo Fukušime prišiel čas pozrieť sa na jej dedičstvo a využiť príležitosť prejaviť solidaritu s ľuďmi, ktorí stále trpia jej následkami. Žiadame bezjadrovú a obnoviteľnú budúcnosť a žiadame vás, aby ste...

Satelitný snímok jadrovej elektrárne Fukušima

Obrázok | 16. marca, 2011 o 0:00

Satelitný snímok jadrovej elektrárne Fukušima Dajiči ukazuje poškodenie troch reaktorových hál.

21 - 30 z 33 výsledkov.