Jadrová energia

Jadrová energetika je odvetvie, ktoré prináša veľké množstvo zásadných a neriešiteľných problémov. Na základe faktov sme presvedčení, že jadrové elektrárne nemajú v koncepcii udržateľnej energetiky miesto. Organizácia Greenpeace už od svojho vzniku presadzuje postupné odstavenie jadrových reaktorov z týchto dôvodov:

Jadrový palivový cyklus

Jadrová energia nie sú len prevádzkované reaktory, ale celý jadrový cyklus. Ten zahŕňa aj ťažbu uránu, jeho spracovanie, prepravu, výrobu palivových článkov, ako aj nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom, či inými materiálmi a odpadmi, ktoré v tomto procese vznikajú. Každý z týchto procesov predstavuje riziká pre zdravie obyvateľstva a životné prostredie.
Viac o deficite v národnom jadrovom fonde

Náklady

Cenu jadrovej energie nepoznáme ani po skoro 60tich rokoch od jej nástupu. Ani po toľkých rokoch masívnych štátnych dotácií nie sú jadrové elektrárne konkurencieschopné a investori vyžadujú od štátov celý rad úľav a ich skryté niekoľkomiliardové náklady vytvárajú dlhy do budúcnosti.
Viac o zodpovednosti za jadrové škody 

Nespoľahlivosť

U žiadneho jadrového reaktora nie je možné vylúčiť zlyhanie vedúce k ťažkej jadrovej havárii. Vplyv prírodnej katastrofy, zlyhania technológie či ľudského faktora sa nedá vylúčiť ani u jedného reaktora na svete. Bohužiaľ, dôkazom toho sú neustále prebiehajúce väčšie, či menšie jadrové havárie. Prevádzkovatelia preto bežne požadujú, aby boli zbavení zodpovednosti za škody, ktoré by jadrová havária spôsobila.
Viac o jadrových haváriách

Odpady

Výroba jadrového paliva a prevádzka jadrových reaktorov produkuje veľké množstvo rádioaktívnych odpadov. Najväčším a doposiaľ nevyriešeným problémom sú vysokoaktívne odpady, najmä vyhorené jadrové palivo. Predstavuje bohatý koktail rádioaktívnych izotopov vrátane plutónia a trvá stotisíce rokov, než sa jeho rádioaktivita zníži na prirodzenú úroveň. Spoľahlivá izolácia odpadov na tak dlhú dobu je ale technicky nedosiahnuteľná.
Viac o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom 

Bezpečnostné riziká

Jadrová energia predstavuje vážne strategické riziká, pretože pri jej využívaní hrozí zneužitie technológií a jadrových materiálov pre vojenské účely. Šírenie jadrových technológií zákonite zvyšuje pravdepodobnosť, že sa dostanú do nepovolaných rúk. Už dnes si niekoľko štátov vybudovalo jadrový arzenál využitím „mierovej“ jadrovej energetiky. V posledných rokoch je naviac aktuálne aj riziko medzinárodného terorizmu, pričom napríklad útokom veľkým dopravným lietadlom nedokáže odolať žiaden reaktor.
Viac o jadrovom zbrojení 

Ohrozovanie energetickej bezpečnosti

Je len málo krajín, ktoré disponujú zásobami uránu. Väčšinu týchto zásob vlastnia krajiny ako Rusko, Uzbekistan, Austrália, Kanada, Kazachstan, Nigéria, Namíbia. Väčšina reaktorov vo svete je preto závislá od ekonomickej a politickej situácie v týchto krajinách.
Je taktiež málo krajín a spoločností, ktoré jadrové reaktory vyrábajú, a ktoré vyrábajú samotné jadrové palivo. Slovensko je napríklad na 100 % závislé od dovozu jadrového paliva z Ruska.

Ochrana klímy

Jadrové elektrárne nemôžu ani zohrať zásadnú úlohu v ochrane pred klimatickými zmenami. Síce neprodukujú veľké množstvo skleníkových plynov, stále je to viac ako obnoviteľné zdroje energie. Výstavba reaktorov taktiež odpútava pozornosť a financie od reálnych riešení. Ďalším dôvodom je, že zásoby paliva sú obmedzené na niekoľko desiatok rokov. Jadrové elektrárne dnes celosvetovo vyrábajú iba 6% celkovej spotreby energie, takže k náhrade fosílnych palív by bolo nutné ich počet zvýšiť viac ako desaťnásobne. To je ale prakticky nemožné kvôli nákladom na ich výstavbu a obmedzeným ložiskám uránu. Naviac by tým ohromne narástlo riziko havárie i množstvo rádioaktívnych odpadov, nehovoriac o zvýšenom riziku vojenského či teroristického zneužitia. Dokonca nie je ani technicky možné, aby do roku 2015, bolo toľko reaktorov vo svete postavených, keďže to je obdobie, kedy by mali globálne koncentrácie skleníkových plynov klesať, aby sa predišlo katastrofálnym vplyvom klimatických zmien.
Viac o jadrovej energií a klimatických zmenách

Greenpeace sa na Slovensku aktívne venuje problematike ťažby uránu, zapája sa do procesov posudzovania jadrových projektov, tvorby energetickej politiky štátu a snaží sa presadiť alternatívne riešenia namiesto výstavby ďalších reaktorov na Slovensku, ako aj informuje verejnosť. Tiež sledujeme problematiku likvidácie jadrových odpadov a bezpečnosť prevádzky jadrových elektrární.

Najnovšie

 

Klimatická akcia v srdci Európskej energetickej únie

Publikácia | 25. februára, 2015 o 11:23

Európska komisia by mala 25.februára podľa očakávaní zverejniť svoj plán pre Európsku energetickú úniu. Tento nelegislatívny dokument stanoví Európskou komisiou navrhované priority pre EÚ v oblasti energetickej a klimatickej politiky v počas...