Bezpečnosť jadrových reaktorov

Stránka - 5. septembra, 2011
Jadrová loby nám od začiatku existencie jadrového priemyslu tvrdí, že nie je možné, aby došlo k veľkej jadrovej havárii. Tvrdili to pred Černobylom, tvrdili to po ňom, tvrdia to dodnes. Jednotlivé spoločnosti si vždy dokážu nájsť zámienku na to, aby tvrdili, že niečo také sa v tej-ktorej krajine nemôže stať.
Jadrové reaktory sú však nebezpečné bez ohľadu na to, kde sú postavené. Je dokonca jedno, či ide o staré reaktory z 20. storočia, alebo nové, tzv. moderné. 

Bezpečné jadrové reaktory sú jednoducho mýtus. Havária sa môže stať v každom jadrovom reaktore a môže viesť k uvoľneniu veľkého množstva smrteľnej radiácie do životného prostredia.  Reaktory sú navrhnuté ľuďmi a tí nie sú neomylní. Najviac jadrových havárií v histórii bolo spôsobených práve pôsobením zlyhania ľudského faktora, či samotnej technológie. 

Jadrový priemysel spôsoboval havárie už dávno pred černobyľskou katastrofou a pokračuje v tomto trende dodnes. Starnutie jadrových reaktorov, predlžovanie ich prevádzkovej doby, neustále znižovanie počtu personálu z dôvodu znižovania nákladov, či samotná nespoľahlivosť technológie z nich robí tikajúce bomby rozmiestnené po celom svete. 

Prevádzka reaktorov je taktiež neustále sprevádzaná škandálmi, netransparentnosťou, či porušovaním bezpečnostných predpisov a ľudských práv. Škála jadrovej havárie sa nedá porovnať so žiadnou inou priemyselnou haváriou, keďže môže postihnúť státisíce ľudí po dobu desiatok až stoviek rokov. 

Okrem rizika havárie sú jadrové elektrárne zraniteľné voči úmyselnému poškodeniu a teroristickým útokom. Ďalším vplyvom, ktorý môže reaktory fatálne poškodiť sú aj prírodné sily, ktorých pôsobenie sa čím ďalej tým horšie predpovedá, aj z dôvodu pôsobenia klimatických zmien. Jedinou možnosťou, ako svet ochrániť pred nebezpečenstvom jadrových elektrární je ich postupné odstavenie a nahradenie bezpečnými a čistými zdrojmi.