Jaslovské Bohunice

Stránka - 5. septembra, 2011
Komplex jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach tvoria tri zariadenia: A1, V1, V2. Elektráreň A1 a V2 sú mimo prevádzky. Informácie o havárii získate tu. V tejto lokalite má po roku 2015 dôjsť k ďalšej jadrovej výstavbe.

A1
Podrobné informácie o havarovanej elektrárni A1.

V1
Dohoda o výstavbe JE V-1 bola uzavretá medzi bývalou ČSSR a ZSSR v Prahe v apríli 1970. JE V1 typu VVER-440/230  pozostáva z dvoch tlakových vodných reaktorov sovietskej produkcie, chladených ľahkou vodou. Elektrický výkon jedného reaktora bol 440 MW. Prvý blok bol spustený do prevádzky v roku 1978, druhý o dva roky neskôr. Elektráreň V1 bola jednou z posledných elektrární uvedených do prevádzky s týmto druhom reaktorov. Jeden z dôvodov, prečo sa táto generácia reaktorov už nevyrába, je skutočnosť, že nie je možné utvoriť hermeticky uzatvorený priestor okolo reaktora (kontajnment).

Aj vďaka upozorneniam zo strany Greenpeace boli po mnohých medzinárodných inšpekciách a štúdiách označené reaktory typu VVER-440/230, ktoré sú v elektrárni V1 v Jaslovských Bohuniciach, za „vysoko rizikové“. Štáty OECD dospeli k záveru, že ich bezpečnosť nie je možné zvýšiť na potrebnú úroveň ani rozsiahlou modernizáciou a Európska únia preto požadovala ich urýchlené odstavenie. Podľa prístupovej zmluvy, ktorú Slovensko podpísalo, boli dva reaktory V1 odstavené v roku 2006 a 2008.

V2
Ďalšie dva reaktory v elektrárňach Jaslovské Bohunice sú v prevádzke od 1984 a 1985 a ich výkon je 2 x 505 MW. Sú modernejšieho typu VVER 440/213. Aj ony sú ale postavené podľa sovietskych projektov zo 70. rokov minulého storočia a na rozdiel od západoeurópskych reaktorov nemajú ani ochranný kontajnment, ktorý by zabránil úniku radiácie v prípade ťažkej nadprojektovej havárie, alebo ktorý by napríklad uchránil reaktor pred pádom veľkého lietadla.

Riziko havárie sa zdá byť malé: podľa výročnej správy Slovenských elektrární z roku 2004 je to asi 1:250 000. Veľmi zložité zariadenia a ich obsluha však občas zlyhávajú. Odhady pravdepodobnosti naviac nepočítajú s vonkajšími rizikami, ktoré sú dnes aktuálne, ako je napríklad cielený útok teroristov.

V3
Už v roku 2007 vtedajší premiér Robert Fico ohlásil ambície na výstavbu novej jadrovej elektrárne v Bohuniciach. V roku 2008 Vláda Slovenskej republiky schválila správu o príprave nového jadrového zdroja a v tom istom roku vybrala za strategického partnera na výstavbu spoločnosť ČEZ. Tento výber sa však uskutočnil bez tendra, voči čomu sa naša organizácia odvolala na úrovni Európskej komisie.

Následne bola podpísaná akciová zmluva medzi slovenskou štátnou spoločnosťou JAVYS (51 %) a českou spoločnosťou ČEZ (49 %), pričom vznikla spoločnosť JESS, a.s., ktorá má elektráreň stavať. Táto zmluva však bola zverejnená len sčasti, bez poskytnutia relevantných informácií o jej výhodnosti či nevýhodnosti pre slovenských občanov, a či bude táto výstavba financovaná zo štátneho rozpočtu.  

Podľa zatiaľ zverejnených informácií by mala výstavba elektrárne stáť od 4 – 6 miliárd eur a stavať by sa malo začať v roku 2015. V prevádzke by mali byť tento blok do roku 2025.