Nakladanie s vyhoretým palivom na Slovensku

Stránka - 5. septembra, 2011
Na Slovensku sa momentálne vyhoreté jadrové palivo ukladá do medziskladov v jadrových elektrárňach v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach. Aj u nás sú plány na vybudovanie tzv. hlbinného úložiska. S jeho budovaním by sa malo začať už v roku 2025. Podľa platnej Stratégie záverečného cyklu jadrovej energetiky sa dnes uvažuje s týmito lokalitami:

 

V prostredí granitoidov:
centrálna časť pohoria Tríbeč (46 km2)
južná časť Veporských vrchov (78 km2)
juhozápadná časť Stolických vrchov (24 km2)

v prostredí sedimentárnych hornín:
východná časť Cerovej vrchoviny (87 km2)
západná časť Rimavskej kotliny (85 km2)

Presnú lokalitu, či vymedzenie katastrov, do ktorých tieto vymedzené lokality spadajú, sa nám získať nepodarilo, pretože spoločnosť JAVYS, a.s., ktorá má tento program na starosti, nemá povinnosť odpovedať na žiadosti o poskytnutie informácií.

Na vývoj hlbinného úložiska bolo na Slovensku doposiaľ preinvestovaných vyše 2,5 miliónov eur. Odhadované náklady na výstavbu, prevádzku a uzavretie úložiska sú odhadované na cca 3,5 miliardy eur. Táto činnosť by mala byť financovaná z Národného jadrového fondu, tam však vznikol deficit okolo 3 miliárd eur, a preto je otázne či, kedy a koľko prostriedkov bude k dispozícii na program hlbinného úložiska. Nedostatok financií môže indikovať aj budúce problémy s kvalitou prác a samotného projektu.

Objavujú sa taktiež informácie, že na Slovensku by mohlo dôjsť k vybudovaniu tzv. regionálneho úložiska. V tomto prípade by sa v hlbinnom úložisku neskladoval len odpad zo slovenských jadrových elektrární, ale dovážal by sa aj zo zahraničia. 

Všeobecné informácie o nakladaní s vyhoretým palivom môžete nájsť.