Jadrové havárie

Stránka - 5. septembra, 2011
Katastrofa v Černobyle bola do dnešného dňa najhoršou jadrovou nehodou vo svete. Napriek tomu však nebola jedinou vážnou haváriou: história jadrovej energetiky je história nehôd a to až do dnes - od čiastočného roztavenia jadra reaktorov po úniky rádioaktívnych látok či vnútorné zlyhanie systému.

Záznamy ukazujú, že tieto nehody nie sú obmedzené na konkrétny čas, krajiny alebo typ reaktora a  potvrdzujú to, čo Greenpeace hovorí po celé desaťročia: Jadrová energia je nebezpečná.

K závažným haváriám došlo aj v "západných" typoch reaktorov

Od Černobyľu bolo Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu nahlásených takmer 800 značných únikov radiácie. Agentúra vypracovala hodnotenie zaradenia nehôd do tzv. INES stupnice. Ide o stupnicu od 0 až po 7 a havárie sa rozlišujú na základe ich vplyvu na ľudí a životné prostredie, tiež podľa toho, ktorý bezpečnostný systém bol porušený.

Zatiaľ dve katastrofy sa zaradili do najvyššej, siedmej úrovne. Ďalšie nehody, ktoré boli oficiálne nahlásené.

- 4 na úrovni 4 došlo v Japonsku, Indii, Belgicku a Egypte
- 31 na úrovni 3, z toho 12 došlo u jadrových reaktorov v 19 krajinách vrátane Švédska, USA,
Ruska, Číny, Španielska, Francúzska a Veľkej Británie
- 254 na úrovni 2, z toho 132 v jadrových reaktorov v 34 krajinách.

Viac o havárii v Černobyle.
Viac o havárii vo Fukušime.
Viac o havárii v Jaslovských Bohuniciach.

Ani nová generácia jadrových reaktorov nie je bezpečná

Jadrové reaktory síce podliehajú modernizácii, avšak príčiny možnosti vzniku nehôd zostávajú rovnaké: neočakávané technické poruchy, chyby obsluhy, nedostatok transparentnosti v sektore ako celku, ekonomické či politické tlaky, prírodné katastrofy a možné teroristické útoky.

Nové reaktory tzv. "tretej generácie" majú byť pasívne bezpečné, ale už to začína vyzerať tak, že sa z nich stáva fiasko. Francúzske reaktory EPR sa stavajú vo Flamanville 3 (Francúzsko) a Olkiuloto 3 (Fínsko) a boli prezentované ako vlajkové lode nového jadrového boomu.
Avšak výstavba Olkiuloto 3 ešte stále prebieha a fínske orgány pre jadrovú bezpečnosť zistili už viac ako 3.000 nedostatkov v kvalite a bezpečnosti.

Nová generácia jadrových reaktorov okrem týchto bezpečnostných problémov predstavuje aj ďalšie, ako napríklad vyššia úroveň rádioaktivity, ktorá by mohla byť uvoľnená v prípade závažnej havárie vzhľadom k ich nebývalej veľkosti a vysokého spaľovania jadrového paliva, pretože sú poháňané túžbou zlepšiť ekonomický aspekt reaktorov.