Poučenie z Fukušimy

Stránka - 12. novembra, 2012
Začiatkom roku 2011 zostal svet šokovaný správami z Japonska. Veľké východojaponské zemetrasenie a vlna cunami boli spúšťačmi problémov v jadrovej elektrárni Fukušima-Daiiči, ktoré vyústili od viacnásobnej jadrovej havárie.

Haváriu však nespôsobila prírodná katastrofa, ale základ spočíval v inštitucionálnom zlyhaní politického vplyvu a v reguláciách, ktoré vychádzajú v ústrety jadrového priemyslu. To, že Fukušimu spôsobili práve tieto faktory je už verejne známym faktom.  Podceňovanie rizikovosti reaktorov, nevyvíjanie nátlaku na ustanovenie adekvátnych štandardov jadrovej bezpečnosti a zameranie pomoci inam než na ľudí a životné prostredie sú obrovskými zlyhaniami verejných inštitúcií.

Organizácia Greenpeace v spolupráci s viacerými expertmi vydala rok po havárii štúdiu, ktorá sa na tieto problémy zameriava a hovorí aj o ponaučení, ktoré by sme si mali z tejto katastrofy vziať. Nemali by sme len tak so založenými rukami a čakať na ďalšiu katastrofu. Mali by sme sa zamyslieť, čo nám táto tragédia, ktorá sa pre stovky tisícov Japoncov zatiaľ neskončila, odkazuje. Otázkou je, či sme pripravení počúvať. 

Štúdia je rozdelená do štyroch kapitol, ktoré sa podrobne venujú týmto témam: 

  • Fukušima a ľudské práva
  • Núdzové plánovanie a evakuácia
  • Boj za náhradu škôd: Príbehy zo Zóny katastrofy
  • Efekt zvukovej komory: Zlyhanie dozoru a katastrofa vo Fukušime Daiiči

Vlády sveta, ktoré prevádzkujú, alebo plánujú prevádzkovať jadrové reaktory či samotný jadrový priemysel by už nemali byť nedotknuteľní tak ako doteraz, ale mali by zodpovedať tieto otázky:

  • Ako je možné, že havária sa stala v jednej z technologicky najvyspelejších krajín sveta? Veď jadrový priemysel nás dôsledne uisťoval o jadrovej bezpečnosti a sľuboval, že už nebudeme svedkami takých vážnych jadrových nehôd, akou bola havária v Černobyle v roku1986.
  • Prečo nefungovali bezpečnostné opatrenia a evakuačné plány tak, aby boli ľudia ochránení pred únikom rádioaktivity a následnej kontaminácii? Prečo vláda aj naďalej zlyháva v ochrane svojich obyvateľov aj jeden rok po havárii?
  • Prečo viac ako 100 000 ľudí, ktorí po havárii trpia najviac, stále nedostali adekvátnu finančnú a sociálnu podporu na to, aby si mohli postaviť nové domy, začať žiť normálne životy a znovu vybudovať svoje komunity?

Ide o otázky, ktoré treba položiť, aby sme sa poučili. Táto štúdia Greenpeace až bolestne opisuje osudy státisícov Japoncov, ktorí trpia kvôli tomu, že ich vláda sa rozhodla podporovať jadrový priemysel na ich úkor. Nedovoľme, aby sa takéto nešťastie ešte zopakovalo. 

 

Kategórie