Zodpovednosť za jadrové škody

Stránka - 5. septembra, 2011
Na to, že riziko ťažkej havárie nie je iba teoretickým výmyslom, ale reálnou možnosťou, neupozorňuje iba Greenpeace. Uvedomujú si to aj majitelia jadrových elektrární, ktorí požadujú, aby ich štát zákonom chránil pred zodpovednosťou za škody spôsobené ťažkou jadrovou haváriou.

Podľa zákona č. 541/2004 Zb. ručia na Slovensku prevádzkovatelia jadrových elektrární za škody iba do výšky 75 miliónov €.

To je nepatrný zlomok možných škôd, ktoré sú len v černobyľskom regióne odhadované na 200 miliárd eur, teda viac ako tisícnásobok. Keby svojim reaktorom stopercentne verili, obišli by sa majitelia jadrových elektrární iste aj bez tejto exkluzívnej výsady, ktorú nemá žiadne iné priemyselné odvetvie.

Aj po pokuse Úradu jadrového dozoru o zvýšenie tohto limitu sa Slovenské elektrárne, a.s., ktoré reaktory na Slovensku prevádzkujú, ohradili voči tomuto zvýšeniu a k zmene nedošlo.

Takéto správanie považujeme za výsmech občanom, pretože, ak by k havárii došlo, musel by sa s obrovskými škodami finančne vyrovnať štát.