Zodpovednosť za jadrové škody

Jadrový priemysel vo svete komerčne funguje už skoro 60 rokov, na Slovensku od roku 1958. Aj napriek takémuto dlhému času ešte dodnes dostáva priamu, či nepriamu podporu štátov, v ktorých sú reaktory prevádzkované.

Jednou z týchto foriem podpory je aj limitovanie zodpovednosti prevádzkovateľa reaktorov za jadrové škody, ktoré by boli pri jadrovej havárii spôsobené.

V súčasnosti je na Slovensku tento limit nastavený na 75 miliónov eur, čo by bolo v prípade vážnej havárie len zlomkom škôd. Škody spôsobené nedávnou haváriou vo Fukušime sa odhadujú na desiatky, ba až stovky miliárd eur.

Súčasná legislatíva na Slovensku taktiež vôbec nerieši, ako by bola táto suma prerozdelená medzi poškodených, ktorými by boli nielen občania žijúci v zamorenom území, ale aj firmy či poľnohospodári. Čiže všetci tí, ktorí by úplne alebo čiastočne prišli o svoj majetok, domovy, prácu, živobytie. Keďže nie je presne určený systém a podmienky vyplácania náhrady škôd, vytvára sa priestor pre špekulácie a snahu prevádzkovateľa vyhnúť sa vyplateniu týchto peňazí, čo by ešte viac znevýhodnilo tých, ktorých životy by už aj tak boli ťažko zasiahnuté.

Považujeme za nesprávne, že Slovenská republika takýmto spôsobom ochraňuje jadrový priemysel namiesto toho, aby poskytla občanom istotu, že v prípade ťažkej jadrovej havárie bude o nich postarané a budú mať prostriedky na to, aby si vybudovali svoj život od základov niekde inde.

Ohrození však nie sú len občania žijúci v priamom susedstve jadrových elektrární. Radiácia nepozná hranice, ktoré sú umelo stanovené jadrovým priemyslom a štátnymi orgánmi. Za oficiálne ohrozené územie sa považuje oblasť do 20 km okolo JE Mochovce a do 21 km okolo JE Jaslovské Bohunice. V závislosti od typu havárie a poveternostných podmienok však môže radiácia zasiahnuť územie ďaleko presahujúce tieto hranice, tak ako sme videli po havárii v Černobyle či Fukušime.

Presnú výšku kompenzácie je  aj z tohto dôvodu priam nemožné odhadnúť, pre názorný konzervatívny výpočet však vezmeme do úvahy, že elektráreň zasiahla len:

  1. Obyvateľov do 21 km od JE Jaslovské Bohunice
    Počet obyvateľov: 256 78275 000 000 / 256782 = 292,08 eur/os.
  2. Obyvateľstvo do 20 od JE Mochovce
    Počet obyvateľov (zdroj): 14516375000000 / 145163 = 516,66 eur/os.

Ľuďom postihnutým jadrovou haváriou nepomôže ani komerčné poistenie nehnuteľnosti, pretože takáto udalosť je z poistných podmienok vylúčená.

Pomôžte nám zmeniť legislatívu tak, aby štát začal chrániť svojich občanov a nie jadrový priemysel!

Prečítajte si aj štúdiu Poučenie z Fukušimy, ktorá vysvetľuje aj problematiku zodpovednosti za jadrové škody na reálnych príkladoch japonských občanov, ktorých postihla havária vo Fukušime.

Najnovšie

 

Už nás nebaví „jesť a dýchať“ Černobyľ

Blog od mabelova | 7. apríla, 2016

Som v regióne Briansk v Rusku. Napriek tomu, že som viac než 180 kilometrov od Černobyľu a tridsať rokov po katastrofe, mô Geigerov počítač stále ukazuje zvýšené úrovne radiácie. Toto neviditeľné radiačné nebezpečenstvo je...

Klimatická akcia v srdci Európskej energetickej únie

Publikácia | 25. februára, 2015 o 11:23

Európska komisia by mala 25.februára podľa očakávaní zverejniť svoj plán pre Európsku energetickú úniu. Tento nelegislatívny dokument stanoví Európskou komisiou navrhované priority pre EÚ v oblasti energetickej a klimatickej politiky v počas...

Naša závislosť od fosílnych palív nás smeruje na cestu, ktorá nikam nevedie

Blog od Kumi Naidoo / mabelova | 13. februára, 2015

Minulú sobotu  som sa zúčastnil na panelovej diskusii Mníchovskej bezpečnostnej konferencie , kde sa hovorilo o globálnej a energetickej bezpečnosti. Možno sa čudujete, čo robil Greenpeace na bezpečnostnej konferencii. Miestnosť bola...

Krajina tieňov Fukušimy

Blog od Robert Meyers | 13. januára, 2015

Mesto Namie je pre vysokú úroveň radiácie z jadrovej havárie vo Fukušime úplne opustené a oficiálne uzavreté. Vstup do zóny majú iba zamestnanci elektrárne a pracovníci, ktorí toto územie čistia, aj to iba so zvláštnym povolením. ...

Japonsko, všetko najlepšie k narodeninám bez jadra!

Blog od Kendra Ulrich | 16. septembra, 2014

Každé narodeniny sú zvláštne, no Japonsko dnes oslavuje niečo jedinečné. Už rok je krajinou bez jadrových elektrární. Bez jadrových elektrární - slovné spojenie, ktoré vo svojej jednoduchosti prináša zdrvujúcu správu pre celosvetový...

Prezident Hollande, dodržte sľub a zavrite Tricastin!

Story | 16. júla, 2013 o 15:06

Energetická diskusia vo Francúzsku sa dostáva ku koncu a aktivisti Greenpeace tento čas využili na to, aby pripomenuli prezidentovi Hollandovi jeho sľub z minulosti o znížení využívania jadrovej energetiky v krajine.

Od mladej rodiny jadrovým kamarátom

Blog od Andrea Zlatňanská | 9. júla, 2013

Posledné dni sa v médiami šírili správy , že matky poberajúce rodičovský príspevok si nebudú môcť privyrábať. Malo ísť o riešenie znižovania deficitu štátneho rozpočtu. Najnovšie sa minister financií Kažimír vyjadril, že chce vyrubiť...

Rakúsko odsúhlasilo úplný zákaz výkupu jadrovej energie

Blog od Andrea Zlatňanská | 4. júla, 2013

Po historickom samite o jadrovej energii v minulom roku medzi rakúskou vládou, ekologickými organizáciami a dodávateľmi elektriny, dnes rakúsky parlament rozhodol o úplnom zákaze dovozu jadrovej energie do Rakúska. Rakúsko sa takto...

Odkaz z Japonska pre Vyšehradské krajiny

Blog od Junichi Sato | 17. júna, 2013

Fukušima nám ukázala realitu – neprehlbujte závislosť od jadra, ale rozvíjajte čistú energiu Marec 2011 bol jednoducho tragický. Popri zaisťovaní bezpečnosti zamestnancov Greenpeace v Tokiu a sledovaní prehlbovania katastrofy...

(Ne)zodpovedné fukušimské firmy po dvoch rokoch

Blog od Andrea Zlatňanská | 11. marca, 2013

Už sú tomu dva roky odkedy celý svet s napätím sledoval, ako dopadne japonská jadrová dráma. Ešte teraz si pamätám, akým nechutným spôsobom slovenskí predstavitelia jadrového sektoru haváriu bagatelizovali. Vtedajší minister...

1 - 10 z 21 výsledkov.

Kategórie