Úspory energie

Stránka - 5. septembra, 2011
Jednou z logických možností na zníženie dopadov klimatických zmien, postupné odpútanie sa od závislosti na fosílnych a jadrových palivách, ako aj šetrenie finančných prostriedkov sú práve úspory energie.

NL. Den Haag. 19-04-2007  Ministerie van VROM. Minister Jacqueline Cramer draait een gloeilamop in de kroonluchter van Greenpeace. Spaarlampactie. Aanbieding spaarlampkroonluchter door Greenpeace.  foto: Joël van Houdt

Jednou z logických možností na zníženie dopadov klimatických zmien, postupné odpútanie sa od závislosti na fosílnych a jadrových palivách, ako aj šetrenie finančných prostriedkov sú práve úspory energie.

Podľa hesla „najlacnejšia a najčistejšia energia je tá, ktorá sa nevyrobí“ je možné jednoduchým spôsobom začať ochraňovať životné prostredie a usporiť nemalé množstvo finančných prostriedkov aj pri zachovaní životného štandardu.

Energetická náročnosť Slovenska je jedna z najvyšších v Európskej únii, čo je dôkazom vysokého potenciálu úspor jednak v domácnostiach, ale aj priemysle, štátnej správe, nemocniciach a pod.

Každý by mal začať od seba a prispieť k úspore energie. Je to možné malými zmenami návykov, ako napríklad kúpa energeticky efektívnych spotrebičov, či neplytvanie zdrojmi. Významné zmeny na regionálnej, či národnej úrovni však majú na starosti príslušné orgány štátnej správy. Aj na európskej úrovni sa už pristupuje k plánom, ako šetriť energiou, avšak aj tie považujeme za nedostatočné vzhľadom k relatívnej jednoduchosti zavádzania procesov na úspory energie, ich rýchlu účinnosť a všetky benefity, ktoré z toho vyplývajú.

Pozrite si 31 tipov na úspory: