Pralesy - hrozby

Stránka - 5. septembra, 2011
Po celom svete sú pôvodné pralesy ťažené na získanie dreva a celulózy, odstraňované na získanie ornej pôdy a ničené dôsledkami klimatických zmien. Štyri pätiny lesov, ktoré pokrývali takmer polovicu zemského povrchu pred ôsmymi tisícmi rokmi, boli už nenahraditeľne zničené alebo poškodené.

Každé dve sekundy zmizne plocha pralesa veľkosti futbalového ihriska kvôli ťažbe alebo deštrukčným praktikám. Sedemdesiat dva percent Indonézskych pralesov a pätnásť percent Amazonu sme už navždy stratili. Teraz je v rovnakom ohrození Kongo.

Kým jednotlivé prípady deštrukcie sa menia od regiónu k regiónu, všetky majú spoločnú jednu vec: ľudskú aktivitu. Prostredníctvom poľnohospodárstva a ťažby dreva či hornín a klimatických zmien ľudstvo vymazáva pôvodné pralesy a život, ktorý od nich závisí, hrozivým tempom.

Agro-biznis je zodpovedný za masívne ničenie dažďových pralesov, keďže tie sú vypaľované, aby urobili miesto pre chov dobytku, alebo na palmové či sójové plantáže. Takýmto spôsobom sa pralesy menia na produkty, ktoré sa používajú na výrobu zubnej pasty, čokolády či krmiva pre zvieratá.

Priemyselná ťažba na drevo, celulózu a papier zničila väčšinu svetových pralesov. Nielenže sú prastaré stromy ťažené drvivým spôsobom ale neefektívny spôsob, akým sa to deje, prispieva k ďalšej deštrukcii. Stavaním ciest k miestam ťažby sa zároveň otvára cesta pre sekundárne efekty, ako je ľudské osídľovanie, lov, poľnohospodárstvo a zber dreva na palivo.

Dnes čelia lesy ďalšej hrozbe. Odlesňovanie prispieva ku klimatickej zmene. Celkovo je odlesňovanie zodpovedné za jednu pätinu všetkých emisií skleníkových plynov – čo je dôvodom, že Indonézia je na treťom mieste vo vypúšťaní skleníkových plynov a Brazília na štvrtom mieste. A zároveň klimatické zmeny ohrozujú naspäť jestvujúce pralesy.

Stúpanie svetovej teploty ničí a zabíja stromy a zvyšuje sucho a lesné požiare. Umierajúce stromy vypúšťajú viacej uhlíka, čo opäť zvyšuje globálnu teplotu. Tento cyklus kolapsu lesov reprezentuje kritickú spätnú väzbu, ktorá môže predĺžiť otepľovanie na storočia, zmeniť životné cykly na Zemi a uviesť ľudskú civilizáciu do rozsiahlej zmeny. Najistejší spôsob, akým to zmeniť je zastaviť odlesňovanie.

Greenpeace robí kampaň za nulové odlesňovanie do roku 2020 pretože chránenie pralesov je najrýchlejší a najefektívnejší spôsob prevencie klimatických zmien, ochrany biodiverzity a ochrany práv lesných komunít.

Kategórie