Systém FSC (The Forest Stewardship Council)

Stránka - 6. októbra, 2011
Ekologicky a sociálne šetrné obhospodarovanie lesov môže byť praktikované celosvetovo. Nepoškodzuje sa pri ňom miestny ekosystém, vyrúbané sú iba malé objemy stromov, tak, aby mohli byť nahradené. Dopady na ďalší rastlinný a živočíšny život sú teda minimálne.

FSC je medzinárodný neziskový certifikačný systém. Vďaka jednoduchému značeniu ho konzumenti ľahko rozoznajú a môžu mu veriť. Označuje výrobky z lesov s udržateľným obhospodarovaním.

Čo je FSC?

Bol založený v roku 1993 viac ako 100 spolupracujúcimi silami obhajujúcimi ekonomické, sociálne, domorodé a environmentálne záujmy. Bol vytvorený, aby odberatelia a verejnosť vedeli identifikovať produkty prichádzajúce zo zodpovedne obhospodarovaných lesov, s cieľom naviesť drevársky priemysel na cestu udržateľnosti.

Od svojho vzniku FSC rapídne rastie. V súčasnosti má viac ako 400 členov vo viac ako 50 krajinách – od veľkých drevárskych firiem až po menšie spoločnosti, organizácie domorodých obyvateľov, environmentálne organizácie a maloobchodné spoločnosti. Všetci spolupracujú v snahe presadiť udržateľné obhospodarovanie lesa. Greenpeace je jedným zo zakladajúcich členov.

Podpora zo strany hlavných kupujúcich a maloobchodníkov je síce vysoká, ale obrovský dopyt o FSC produkty stále prevyšuje zásobu. Udržateľné obhospodarovanie lesov je stále skôr výnimkou ako pravidlom.

Ako FSC funguje?

Dohliada na tretie strany, ktoré overujú formu obhospodarovanie lesa. Certifikácia zahŕňa skupinové a komunálne certifikácie, prírodné a polo-prírodné lesy, lesy vo vlastníctve štátu a plantáže.

Produkcie s FSC certifikáciou boli tiež kontrolované a ocenené pre plnenie miestnych zákonov, rešpekt práv pôvodného obyvateľstva, zdravie, bezpečnosť a práva jeho pracovníkov.

Čo môžete spraviť Vy

Silný dopyt verejnosti, tlak z neziskových organizácií a platné záväzky odberateľov nakupovať iba drevené výrobky s označením FSC je cestou, ako zastaviť deštrukciu lesov a prezentovať ekologicky a sociálne šetrné obhospodarovanie lesov.

Či už nakupujete ako rodina alebo spoločnosť, vyžadujte produkty s označením FSC.

Kategórie