Povedzme nie genetickému inžinierstvu

Stránka - 10. októbra, 2011
Kým vedecký pokrok v molekulárnej biológii má obrovský potenciál na zvýšenie nášho poznania prírody a prináša nové medicínske nástroje, nemal by byť použitý na ospravedlnenie premeny životného prostredia na obrovský genetický experiment pre komerčné záujmy. Biodiverzita a environmentálna integrita svetového potravinového zásobovania je príliš dôležitá pre naše prežitie, aby sme ju podrobovali takému riziku.

Genetické inžinierstvo umožňuje vedcom vytvárať rastliny, zvieratá a mikroorganizmy manipulovaním génov spôsobom, ktorý by prirodzene nebol možný.

Tieto geneticky modifikované organizmy (GMO) môžu byť rozšírené do prírody a krížiť sa s prirodzenými organizmami a tak nepredvídateľným a nekontrolovateľným spôsobom kontaminovať životné prostredie a budúce generácie.

Takéto rozšírenie je „genetickým znečistením“ a predstavuje hrozbu pretože GMO nemôžu byť po vypustení do prírody jednoducho zobraté naspäť.

Kvôli komerčným záujmom je verejnosti odmietnuté dozvedieť sa o geneticky manipulovaných zložkách v potravinovom reťazci a tak strácame právo vyhnúť sa im napriek existencii zákonov, ktoré prikazujú označovanie takýchto potravín v niektorých krajinách.

Biologická rozmanitosť musí byť chránená a rešpektovaná ako svetové dedičstvo ľudstva a jeden z našich svetových fundamentálnych kľúčov na prežitie. Niektoré vlády sa pokúšajú riešiť hrozbu genetických manipulácií pomocou medzinárodných regulácií, akým je Protokol o biologickej bezpečnosti.

Podľa Greenpeace:

GMO by nemali byť uvoľňované do prostredia, pretože zatiaľ neexistuje adekvátna vedecká vedomosť o ich dopadoch na životné prostredie a ľudské zdravie.

Obhajujeme okamžité predbežné opatrenia akými sú napríklad označovanie jednotlivých geneticky manipulovaných zložiek a oddelenie geneticky modifikovaných plodín a semien od konvenčných.

Rovnako sme proti akýmkoľvek patentom na rastliny, zvieratá a ľudí, ako aj patenty na ich gény. Život nie je priemyselná komodita. Ak nútime životné formy a a naše svetové potravinové zásobovanie aby zodpovedali  ľudským ekonomickým modelom a nie ich prirodzeným modelom, robíme tak na naše vlastné riziko.

Kategórie