GM potraviny

Stránka - 10. októbra, 2011
Geneticky modifikované (GM) potraviny sú ďalším experimentom s nepredvídateľnými účinkami na ľudské zdravie a životné prostredie. Súčasné vedecké pochopenie genetiky je obmedzené a vedci nepoznajú dlhodobé dôsledky konzumácie týchto potravín. Rovnako nie sú známe dlhodobé dopady na životné prostredie.

GM prísady objavujú v našom jedle bez adekvátneho zaručenia ich bezpečnosti. A to aj napriek tomu, že väčšina spotrebiteľov s tým nesúhlasí.

Greenpeace je presvedčený, že tento stav je neprijateľný. Keďže nie sú dôkladne preskúmané možné riziká týchto potravín, je potrebné uplatniť princíp predbežnej opatrnosti a takéto potraviny by nemali byť na trhu.

Napriek tomu, že nás nadnárodné agrochemické spoločnosti a ich politickí spojenci chcú presvedčiť, že GM potraviny sú bezpečné a dôkladne otestované, rastúce povedomie o hrozbách GM potravín vyvolalo celosvetovú vlnu ich odmietnutia spotrebiteľmi, farmármi a potravinárskymi spoločnosťami.

Vďaka tlaku spotrebiteľov, mnoho supermarketov prestalo predávať GM potraviny a veľa nadnárodných aj miestnych potravinárskych firiem prestalo používať GM prísady vo svojich výrobkoch.

Aj vďaka tlaku spotrebiteľov sa podarilo zaviesť v Európe najstriktnejší systém označovania potravín. Potraviny s obsahom GM zložky nad 0,9 % musia byť označené. Napriek tomu sa každoročne objaví na európskom trhu viacero ilegálnych potravín s obsahom GMO. Ďalším problémom je, že toto označenie platí len pre obsah priamych rastlinných zložiek a nevzťahuje sa na živočíšnu produkciu. Pritom až 80 percent GM plodín sa pre odmietanie spotrebiteľmi používa ako krmivo v živočíšnej výrobe.

Kategórie