Zachráňme včely

Stránka - 14. apríla, 2014
Od konca 90. rokov včelári na celom svete pozorovali záhadné a náhle zmiznutia včiel a oznamovali neobvykle vysoký pokles v kolóniách včely medonosnej. Včely produkujú viac ako len med - sú kľúčovým prvkom produkcie jedla, pretože opeľujú poľnohospodárske plodiny.

Všetky opeľovače, ako sú čmeliaky a iné divoké včely a hmyz ako motýle, osy a muchy, všetky poskytujú cenné služby pri opeľovaní rastlín. Tretina jedla, ktoré konzumujeme, závisí od opeľovačov: cukina, marhuľa, mandle, korenie, jedlé oleje a mnoho ďalších… Len v Európe  závisí na práci opeľovačov pestovanie viac ako 4000 druhov zeleniny. Ale aktuálne stále viac a viac včiel zomiera.

Ekonomická hodnota práce včiel na opeľovaní bola odhadnutá na 265 miliárd eur ročne, na celom svete.

Vplyv industriálne poľnohospodárstvo na včely a iné opeľovače

Hlavnou hrozbou pre včely sú toxické chemikálie používané v poľnohospodárstve. Viaceré pesticídy sú skutočnými zabijakmi včiel, hlavne tie, ktoré patria do skupiny nazývanej “neonikotinoidy”. Neonikotinoidy môžu spôsobiť akútnu a chronickú otravu so smrteľnými následkami pre jednotlivé včely ale aj celé kolónie včiel.

Deje sa to na poliach, keď včely prelietavajú pesticídovými mrakmi, alebo keď kontaminovaným nektárom a peľom nakŕmia mladé včielky.

Okrem pesticídov, ktoré ich zabíjajú, včely oslabuje aj klimatická zmena a parazity. Hrozbou sú aj stále viac prevažujúce monokultúry, ktoré sú výsledkom intenzívneho poľnohospodárstva, ktoré vedie k strate biodiverzity, dostupnosti jedla a narušeniu prirodzeného prostredia pre divoké včely a iné opeľovače.

Aké sú riešenia a čo môžete urobiť vy?

Kategórie