Ako zachrániť včely?

Stránka - 14. apríla, 2014
Prvým kľúčovým krokom k záchrane včiel a poľnohospodárstva je zákaz používania pesticídov, ktoré zabíjajú včely. Greenpeace identifikoval niekoľko pesticídov, ktoré by mali byť prioritne zakázané: Zoznam zahŕňa imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin, fipronil, chlorpyriphos, cypermethrin a deltamethrin.

Copyright Paul-Langrock.de. Rapsbluete im Rapsfeld, hinten Biogasanlage. Landschaft, gelb, Raps, Reps, Lewat, Rapsoel, Rapsoelmethylester, Bluete, Kreuzbluetengewaechs, Pflanze, Nutzpflanze, Energiepflanze, Biodiesel, Biogas, Bioenergie vom Acker, Bioenergietraeger, Biokraftstoff, Flora, Natur, Nektarquelle, Energie, Energiewende, regenerativ, erneuerbar. Bei Eberswalde, Brandenburg. 19.Mai 2013

V apríli 2013 väčšina EÚ krajín podporila návrh Európskej komisie dočasne zakázať používanie troch pesticídov vyrábaných chemickými spoločnosťami Bayer a Syngenta, u ktorých je vedecky dokázané, že sú škodlivé pre včely. Čiastočné zákazy používania neonikotinoidov už boli zavedené v Taliansku, Francúzsku, Nemecku a Slovinsku a nemali žiaden významný negatívny dopad na poľnohospodársku produkciu, ale mali pozitívny efekt na zdravie včiel.

Ale toto nestačí. Je potrebné prijať opatrenia, ktoré podporujú biodiverzitu na poľnohospodárskej pôde a ochraňovať ekosystémy, ktoré sú ešte stále nedotknuté, aby sme včelám zabezpečili prostredie vhodné na ich život.

Naše požiadavky

Okamžitý a úplný zákaz pesticídov, ktoré škodia včelám a ostatným opeľovačom (vrátane pre včely najškodlivejších clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam, fipronil, chlorpyrifos, cypermethrin and deltamethrin).

Prijatie akčného plánu na záchranu včiel:

1) Monitorovanie zdravia včiel a iných opeľovačov.

2) Lepšie posúdenie rizík pesticídov a zredukovanie ich používania.

3) Schválenie alternatívnych spôsobov poľnohospodárstva bez chemikálií a zvýšenie biodiverzity v poľnohospodárstve.

Presun financií od deštruktívneho industriálneho poľnohospodárstva a podpora ekologického poľnohospodárstva.

Čo môžete urobiť vy?

Kategórie