Klimatická zmena

© Bernd Roemmelt/Greenpeace

Klimatická zmena sa stala vážnym problémom, ktorý má vplyv na každého z nás. Zmena klímy zapríčinená predovšetkým činnosťou človeka môže mať katastrofálne dôsledky pre život na našej planéte, pokiaľ nebudeme konať ihneď.

Klimatická zmena je možno najväčším problémom, aký musí ľudstvo vo svojej histórii riešiť. Dnes už prakticky niet pochýb o tom, že klimatická zmená je realitou, ktorá sa netýka len budúcnosti, ale je vážnym problémom aj súčasnosti. Priemerná teplota na Zemi stúpa, zvyšuje sa početnosť a sila hurikánov, tropických búrok a cyklónov, pribúdajú záplavové obdobia, posúvajú sa klimatické pásma, ubúda výška snehovej pokrývky, extrémnou rýchlosťou sa topia ľadovce a pribúdajú dlhé obdobia tepla a sucha.

Čo je skleníkový efekt?

S akou veľkou klimatickou zmenou sa dokážeme vyrovnať?

Čo bude znamenať zvýšenie celkovej priemernej teploty o 2°C?

Najnovšie

 

Rafinéria Slovnaft

Obrázok | 2. februára, 2007 o 0:00

Rafinéria Slovnaft - jeden z najvýznamnejších znečisťovateľov ovzdušia v SR.

Tepláreň v centre Bratislavy.

Obrázok | 25. septembra, 2006 o 1:00

Tepláreň v centre Bratislavy.

Tepelné elektrárne Nováky

Obrázok | 19. septembra, 2006 o 1:00

Tepelné elektrárne Nováky - inštalovaný výkon 518 MWe.

Tepelné elektrárne Nováky

Obrázok | 19. septembra, 2006 o 1:00

Tepelné elektrárne Nováky - inštalovaný výkon 518 MWe.

Obrázok kuazuje

Obrázok | 18. augusta, 2006 o 0:00

Obrázok kuazuje, ako iba 2 percentá z energie (uhlie, plyn, urán či ropa) použitej v elektrárni sa premení na svetlo. Zvyšných 98 percent sa stráca ako teplo. Napríklad halogénova žiarovka premení vstupnú energiu z 95 percent na teplo a iba z...

Fotografia Juraja Rizmana ocenená v rámci

Obrázok | 3. augusta, 2006 o 1:00

Fotografia Juraja Rizmana ocenená v rámci medzinárodnej fotografickej súťaže Priateľov Zeme. Záber získal 3. miesto v kategórii Resistance - odpor proti aktivitám, ktoré vedú ku klimatickým zmenám.

Globálne klimatické zmeny zapríčinené najmä

Obrázok | 26. júla, 2006 o 1:00

Globálne klimatické zmeny zapríčinené najmä činnosťou človeka môžu mať katastrofálne dôsledky pre život na našej planéte.

Akcia Greenpeace zameraná na problematiku

Obrázok | 30. novembra, 2005 o 0:00

Akcia Greenpeace zameraná na problematiku klimatickych zmien pri thajskej elektrárni na fosílne palivá Mae Moh.

Porovnávací záber ľadovca Halong v Tibete

Obrázok | 9. októbra, 2005 o 1:00

Porovnávací záber ľadovca Halong v Tibete. Horný obrázok dokumentuje stav v roku 1981 (© Courtesy of Professor Dr. Matthias Kuhle) a spodný záber dokumentuje úbytok snehu a ľadu v roku 2005.

Úvodný panel výstavy o klimatických zmenách

Obrázok | 1. júla, 2005 o 0:00

Úvodný panel výstavy o klimatických zmenách.

161 - 170 z 180 výsledkov.

Kategórie