Aktivity Greenpeace v oblasti klímy

Stránka - 5. septembra, 2011
Greenpeace Slovensko považuje problematiku klimatických zmien za nesmierna vážnu a aktuálnu tému. Z tohto dôvodu sa v oblasti klimatických zmien aktívne zameriavame na viacero aktivít:

30% redukčný cieľ pre EÚ

Greenpeace sa snaží presadiť a podporiť ciele zvýšenia redukčného cieľa Európskej únie z 20% na 30% do roku 2020 (v porovnaní s rokom 1990). Pracujeme na štúdii, ktorá bude hodnotiť možnosti prechodu Slovenska na 30% redukčný cieľ a aký to bude mať vplyv na Slovenskú ekonomiku.

Uhoľné elektrárne

Uhoľné elektrárne patria aj na Slovensku k najväčším znečisťovateľom životného prostredia a teda aj emitentom skleníkových plynov. Pozornosť Greenpeace sa zameriava na postupné odstavovanie a náhradu uhoľných elektrární.

Ťažba uhlia

Ťažba uhlia patrí na Slovensku k vážnym environmentálnym problémom. Aj napriek tomu, že máme na Slovensku nekvalitné hnedé uhlie (lignit), ktorého ťažba bez dotácií nie je možná, Vláda SR rôznymi spôsobmi presadzuje a podporuje jeho ťažbu. Greenpeace sa snaží upozorňovať na ekonomické, zdravotné a environmentálne problémy ťažby uhlia, presadiť postupné ukončenie ťažby hnedého uhlia a náhradu stratených pracovných pozícií v podobe nových “zelených pracovných miest”.

Informačné materiály

Greenpeace sa aj v tejto oblasti venuje publikačnej činnosti. Informačné materiály k téme klimatických zmien a znižovania emisií skleníkových plynov si môžete stiahnuť v tejto sekcii.

Ponuka pre verejnosť a školy

Širokej verejnosti a školám ponúkame okrem informačných materiálov aj prednášky na tému klimatických zmien, úspor energií a obnoviteľných zdrojov a výstavu o klimatických zmenách.

Kategórie