Zachráňme Arktídu!

Stránka - 18. marca, 2013
Arktída sa otepľuje omnoho rýchlejšie ako zvyšok sveta a je miestom, kde sú dopady klimatickej zmeny najdramatickejšie. Medzi najvýraznejšie prejavy otepľovania patrí rýchly pokles hrúbky, veku a plochy morského ľadu.

18. marca 2013 Krehká Arktída

© Bernd Roemmelt/Greenpeace

 

Podľa niektorých modelov sa predpokladá, že Severný ľadový oceán bude v lete úplne bez ľadu okolo roku 2030, iné dokonca poukazujú na to, že by tomu tak mohlo byť už v priebehu niekoľkých budúcich rokov. Trvalo zmrznutá pôda (permafrost) sa roztápa, ľadovce ustupujú a rozsiahla ľadová pokrývka Grónska sa zmenšuje rekordnou rýchlosťou.

Celý arktický morský ekosystém je však na morskom ľade závislý a jeho oslabovanie má závažný dopad na životy miestnych obyvateľov i divokú prírodu. Prežitie mnohých polárnych druhov priamo závisí na zachovaní zaľadnenia.

Okrem zmeny klímy Arktída zároveň čelí ďalším nepriaznivým dopadom ľudskej činnosti, ako je znečistenie vody a ovzdušia, nadmerný rybolov, zvýšené množstvo ultrafialového žiarenia v dôsledku úbytku ozónu alebo zmeny prirodzeného prostredia a znečistenie v súvislosti s ťažbou surovín. Spoločné pôsobenie všetkých týchto faktorov môže viesť k tomu, že sa arktické ekosystémy a populácia živočíchov nezvládnu na zmenené podmienky náležite adaptovať.
„Mala som možnosť na vlastné oči pozorovať v Arktíde dopady globálneho otepľovania. Morský ľad vtedy ustúpil tak ďaleko od brehu, že uväznil osamoteného ľadového medveďa na otvorenom mori. Plával od jedného malého kúska ľadu k druhému v snahe nájsť svoju potravu, tulene. Tie však boli od neho vzdialené stovky kilometrov. Bolo jasné, že ten medveď už dlho neprežije. Od tej doby ma tento obraz prenasleduje vždy, keď čítam ďalšie správy o tragickej situácií, ktorú otepľujúci sa svet pre medvede predstavuje,“ Melanie Duchin, koordinátorka klimatickej kampane Greenpeace.

Dopad na život ľudí a zvierat v Arktíde

Celý životný cyklus ľadových medveďov – od získavania potravy až po odchov mláďat – je úplne závislý na morskom ľade. Vedci pozorujú stále väčšie množstvo ľadových medveďov, ktorí sú nútení plávať stále dlhšie vzdialenosti medzi ľadovými kryhami, čo vedie k ich úplnému vyčerpaniu. Často dokonca dlhodobo hladujú, pretože na pevnine čakajú na morský ľad, ktorý sa znovu vytvára až po skončení leta. Vedecké pozorovania dokazujú, že nedostatok potravy medzi medveďmi dokonca vedie ku kanibalizmu. To všetko je priamym dôsledkom úbytku ľadu vplyvom klimatickej zmeny.

Na morskom ľade závisí i život mnohých ďalších živočíšnych druhov ako napríklad tuleňov, veľrýb a mrožov. Asi najväčšie ohrozenie predstavuje miznúci morský ľad pre tulene. Tuleň krúžkovaný, tuleň pruhovaný, tuleň pacifický i tuleň fúzatý, tí všetci rodia a vychovávajú svoje mláďatá na ľadovej pokrývke, využívajú ju k odpočinku a lovia pod jej okrajmi. Pravdepodobnosť, že by sa tieto zvieratá dokázali v prípade úplného vymiznutia ľadovej plochy v letných mesiacoch adaptovať na život na pevnej zemi, je mizivá.

18. marca 2013 Život v Arktíde hrozuje klimatická zmena

Bernd Roemmelt/Greenpeace

 

Dopad na svetovú klímu

Arktída je niekedy nazývaná „chladničkou sveta“. Arktický ľad sa totiž podieľa na regulácií svetovej klímy. Biely ľad podobne ako zrkadlo odráža slnečné lúče, tmavý Severný ľadový oceán ich zase absorbuje. Rovnaký princíp si vyskúšal určite každý z nás na vlastnej koži – v čiernom tričku je nám na slnku teplo, v bielom o poznanie príjemnejšie.

Ako sa arktický ľad roztápa a pribúda tmavej oceánskej plochy, dochádza i k väčšej absorpcii slnečného žiarenia. Tým dochádza ku zvyšovaniu teploty a k rýchlejšiemu roztápaniu ľadu. Dôsledkom je ďalšia tmavá oceánska plocha a ďalšie otepľovanie, ktoré spôsobuje ešte väčšie otepľovanie – začarovaný kruh sa uzatvára.

Ďalší začarovaný kruh číha v Arktíde v podobe permafrostu – trvalo zmrznutej pôdy, ktorá sa v arktickej oblasti nachádza na pevnine i na morskom dne, v plytkých oblastiach oceánu. Otepľovanie vedie k jeho rozmŕzaniu, čím sa do atmosféry uvoľňuje metán, veľmi silný skleníkový plyn, ktorý bol do tej doby viazaný v pôde. Ten urýchľuje otepľovanie, ktoré vedie k ďalšiemu rozmŕzaniu permafrostu, a tak stále dokola.

Úbytok morského ľadu a rozmŕzanie permafrostu sa podieľajú na ďalšom zvyšovaní globálnej teploty. Je teda jasné, že topenie v Arktíde má závažné dôsledky pre celú našu planétu.

Zachráňme Arktídu!

Kategórie