Nebezpečenstvo arktickej ropy

Stránka - 18. marca, 2013
Roztápajúca sa Arktída je v nebezpečenstve. Na jej zdraví sme závislí všetci. Spoločnosti ako Shell však chcú situáciu roztápajúceho sa ľadu využiť na ťažbu ropy, hoci práve jej spaľovanie je jednou z príčin klimatickej zmeny.

Ťažba ropy v Arktíde je veľmi nebezpečná a riskantná, pretože akýkoľvek únik v týchto ľadových vodách by bola katastrofou pre jednu z najčistejších, najvýnimočnejších a najkrajších miest na Zemi. Túto hrozbu jednoducho nemožno vylúčiť a havarijné plány ropných spoločností sú absolútne neprimerané.

18. marca 2013 Vrtná plošina Kulluk

Shell mal v roku 2012 problémy v Arktíde so svojou vrtnou plošinou, ktorá sa odtrhla a uviazla na plytčine pri zlom počasí.

 

Extrémne arktické počasie, nízke teploty, odľahlá poloha a prítomnosť pohyblivých  ľadových krýh značne zvyšujú riziká ťažby ropy, komplikujú logistiku a predstavujú doteraz nevídané prekážky pri záchranných akciách. Odborníci taktiež tvrdia, že ropa sa v arktických podmienkach správa odlišne a jej vyčistenie či zachytenie pod masami ľadu je temer nemožné. Tento krehký ekosystém je na ropné škvrny mimoriadne citlivý a následky havárie by mali vážny dopad na životné prostredie aj miestne rybárstvo – obživu miestnych obyvateľov.

Arktída je domovom štyroch miliónov ľudí a mnohí z nich sú potomkami domorodých kmeňov, ktoré žijú na ďalekom severe už tisícky rokov. Tiež je útočiskom mnohých druhov jedinečných divých zvierat: stoviek druhov morských vtákov, či miliónov sťahovavých vtákov. Žije tam 17 rôznych druhov veľrýb a podľa expertov sa 90 % svetovej populácie narvala nachádza práve v Baffinovom zálive. Arktídu obývajú aj cicavce ako polárne medvede, polárne líšky a rozličné druhy tuleňov. Následok ropnej škvrny na tieto komunity a ohrozené živočíšne druhy by bol dlhodobý a zničujúci.

18. marca 2013 Arktická líška

Arctic Fox in Alaska © Rose Sjolander/ 70°

 

Ropné havárie vo svete

Azda najznámejším príkladom vzniku ropnej škvrny v extrémnych severských podmienkach je havária tankera Exxon Valdez na Aljaške. Aj po 20 rokoch tento región ešte stále trpí následkami havárie, miestna populácia vydier je vážne poškodená, kosatky sú stále v ohrození a zvyšky ropy sa na pobrežiach stále nachádzajú. Následok havárie na arktickom morskom dne by mohol znamenať oveľa väčšie nebezpečenstvo.

Na to, aby sme si uvedomili, aká nebezpečná ťažba ropy naozaj je, si stačí spomenúť na odozvu spoločnosti BP na ropnú škvrnu v Mexickom zálive. Spoločnosť potrebovala viac ako 6 000 lodí, cez 50 000 ľudí a obrovské množstvo peňazí, aby poškodený vrt mohli upchať, čo sa im mesiace nedarilo a následne spôsobilo jednu z najväčších environmentálnych katastrof v histórii USA. Ak spoločnosť Big Oil nedokáže primerane reagovať na škvrnu v bežných klimatických podmienkach, v blízkosti veľkých populačných centier a s prístupom k najlepším zdrojom, ako si môžeme veriť ich tvrdeniu, že sú pripravení zdolať škvrnu v extrémnych arktických podmienkach? Jeden z popredných úradníkov Pobrežnej stráže nedávno priznal, že majú „nulovú“ schopnosť na odozvu pre ropnú škvrnu v Arktíde.

18. marca 2013 Deepwater Horizon

Ako by takáto havária poškodila Arktídu?

 

Ropný priemysel neustále dokazuje, že jednoducho nie je pripravený na riziká a následky ťažby v Arktíde. Jeden z vyšších úradníkov v kanadskej firme, ktorá sa špecializuje na odozvy na ropné škvrny, otvorene vyhlásil, že: „ Vlastne neexistuje, teda nie sme si vedomí, že by existovalo  nejaké  riešenie, alebo spôsob, o ktorom by sme si boli istí, že dokáže odstrániť ropnú škvrnu z Arktídy.“

Zdravie Arktídy chcú spoločnosti ako Shell, riskovať pre zásobu ropy na 3 roky. Americký úrad pre geologický výskum (USGS) predpokladá, že pod povrchom na sever od polárneho kruhu by sa mohlo nachádzať okolo 13 % neobjavenej ropy.

Je to paradoxné: keby sme nespaľovali toľko fosílnych palív, ropné spoločnosti by nemali možnosť presúvať sa do Arktídy. Je v ich záujme, aby táto tragédia trvala čo najdlhšie a aby svet zostal na rope závislý. Ťažba v Arktíde nás len udržiava závislých od ropy a problém stále zhoršuje, namiesto zlepšovania nášho dopravného systému a tlaku na automobilové spoločnosti, aby sa snažili dosahovať lepšiu využiteľnosť paliva.

Musíme Arktídu ochrániť pred vrtmi a priemyselným rybolovom. Pridaj sa k nám a žiadaj od svetových lídrov, aby v okolí severného pólu vyhlásili chránenú rezerváciu.

Kategórie