S akou veľkou klimatickou zmenou sa dokážeme vyrovnať?

Stránka - 5. septembra, 2011

Súčasný obsah CO2 v atmosfére je na úrovni 392,40 ppm (http://co2now.org/). Jedná sa o množstvo s ktorým sa súčasná biosféra Zeme nedokáže vysporiadať bez vážnych zmien klímy a biosféry. K nadmernému využívaniu fosílnych palív (ropa, uhlie, plyn) pridávame odlesňovanie, ktoré predstavuje ročne až 13 miliónov hektárov. Odlesňovanie spôsobuje približne 20 % z celosvetových emisií skleníkových plynov, je významným činiteľom spôsobujúcim stratu biodiverzity a vážnou hrozbou pre živobytie lokálnych komunít. Ďalším vážnym emitentom skleníkových plynov je poľnohospodárstvo, ktoré sa len v EÚ podieľa asi na 9% emisií skleníkových plynov.

Keby sme okamžite zastavili všetky emisie skleníkových plynov, do atmosféry sa ich už dostalo také množstvo, ktoré zvýši priemernú teplotu o 1,2 až 1,3 °C. Cieľom celosvetového úsilia na riešenie problémov klimatických zmien by mala byť snaha nezvýšiť celkovú priemernú teplotu o viac ako 2 °C. Na nárast celkových priemerných teplôt o viac ako 2 °C nie je schopná sa príroda adaptovať. Znamenalo by to postupný zánik nám známych ekosystémov. Aby sa situácia nezhoršovala máme veľmi málo času, nie viac ako jedno až dve desaťročia, počas ktorých musíme zmeniť náš energetický systém, využívanie prírodných zdrojov a krajiny a zabrániť tak nezvratnej katastrofe.

Kategórie