Zvýšenie teploty o 2°C

Stránka - 5. septembra, 2011

Klimatická zmena nemení len ľad na vodu ale mení aj našu civilizáciu.

  • Väčšie oteplenie nad pevninou hlavne v severných zemepisných šírkach.
  • Zmenšovanie oblastí so snehovou pokrývkou, zvýšenie topenia permafrostu a zníženie hrúbky oceánskeho ľadu, v niektorých projekciách Arktický laď na konci leta zmizne do polovice 21. storočia.
  • Zvýšenie výskytu horúcich extrémov, horúcich vĺn a silných zrážok.
  • Zvýšenie intenzity tropických cyklónov.
  • Presun trás extra silných tropických línií smerom k pólom s vyvolanými výraznými zmenami vetra, zrážok a teplôt.
  • Zvýšenie zrážok vo vyšších zemepisných šírkach a zníženie zrážok vo väčšine subtropických oblastí.
  • Hlad, malária a nedostatok pitnej vody hlavne v rozvojových krajinách Ázie, Afriky a južnej Ameriky..
  • Zvyšovanie hladiny oceánu, ktoré ohrozuje obyvateľstvo predovšetkým v nižšie položených oblastiach rozvojových krajín (Bangladéš, južná Čína), ohrozené sú takisto nižšie položené ostrovné štáty kdekoľvek na svete, nehovoriac o nízko ležiacich štátoch (Belgicko, Holandsko, severozápadné Nemecko) a juhovýchodnej časti Veľkej Británie.
  • Okolo 30% všetkých druhov na Zemi bude ohrozených vyhynutím.

Kategórie