Európska reforma rybolovu

Stránka - 19. marca, 2013
Spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva (SPRH) je jednou z viacerých spoločných politík Európskej únie – v praxi to znamená, že sa na úrovni EÚ prijímajú pravidlá, ktoré sú záväzné a platné pre všetky členské štáty. SPRH prechádza reformou každých desať rokov – zatiaľ poslednýkrát to bolo v roku 2002. Preto sú roky 2012 a 2013 pre európsky rybolov kľúčové – Európska únia má teraz možnosť zasadiť sa za udržateľný rybolov a odvrátiť kolaps, do ktorého sa celý sektor rúti.

Nie je žiadnym tajomstvom, že sa v súčasnosti európske rybárstvo nachádza v kríze.  Populácie väčšiny druhov rýb sú lovené nadmerne, kapacita európskej flotily je omnoho väčšia ako reálne možnosti rybolovu a obrovský problém predstavujú tiež deštruktívne metódy priemyselného rybolovu, predovšetkým odhadzovanie nechcených vedľajších úlovkov naspäť do mora (tzv. výmety). Podľa údajov Európskej komisie tvoria výmety v niektorých prípadoch (napr. Jadranské more, vlečné siete) až do 90 % všetkých vylovených rýb a morských živočíchov.[1]

19. marca 2013

Tuniak modroplutvý v Stredozemnom mori © Greenpeace/Marco Care

 

Takéto obrovské plytvanie zdrojmi nie je len environmentálnym, ale aj ekonomickým, hospodárskym a politickým problémom - má za následok napr. zvyšovanie výlovných kvót nad vedecké odporúčania. Tak sa rybolovný sektor EÚ dostáva do začarovaného kruhu, v ktorom sa stále viac a viac plytvá zdrojmi, ktorých počet však každým rokom klesá. Ak by väčšina z celkového množstva rýb a morských plodov skonzumovaných u nás pochádzala z udržateľného rybolovu, malo by to nepopierateľný pozitívny hospodársky, environmentálny, ale aj zdravotný dopad na občanov celej únie i Slovenska.

Posledná reforma SPRH z roku 2002 žiaľ nepriniesla skutočné riešenia týchto problémov. O to dôležitejšia a naliehavejšia je situácia dnes – nastávajúca reforma je možno poslednou príležitosťou pre celú Európsku úniu na to, aby sa európsky rybolov stal naozaj udržateľným a sociálne zodpovednejším.

 

19. marca 2013

Vyhadzovanie nechceného úlovku - výmet zo škótskej lode.

Čo je dôležité v aktuálnej reforme SPRH?

Jedným z najväčších problémov súčasného európskeho rybárstva je praktizovanie výmetov. Preto je jednou z najdôležitejších zmien, ktoré so sebou budúca SPRH prinesie práve zákaz týchto praktík.

Greenpeace okrem zákazu výmetov podporuje aj ďalšie dôležité časti návrhu Európskej komisie o novej SPRH, medzi ktoré okrem iného patrí:

  • zníženie nadmernej kapacity európskych flotíl,
  • rozvoj trvalo udržateľnej akvakultúry,
  • posun smerom k trvalo udržateľnému rybolovu – nová SPRH by mala podporovať tradičných miestnych rybárov, ktorých rybolovné aktivity majú relatívne malý dopad na životné prostredie, ale zároveň významnou mierou prispievajú k hospodárskemu a sociálnemu blahu lokálnych pobrežných komunít,
  • zastavenie kontraproduktívnych dotácií a zavedenie takého systému financovania, ktorý aj v praxi prehlbuje vyššie uvedené ciele.

 

Čo ďalej s reformou

Aktuálna reforma SPRH sa pomaly dostáva do svojej finálnej fázy – podľa Lisabonskej zmluvy musí právne predpisy SPRH prijať Rada ministrov spolu s Európskym parlamentom.

Nová reforma už Európskym parlamentom aj Radou ministrov prešla. Predpokladá sa, že reforma bude prijatá a schválená do konca júna 2013.

Organizácia Greenpeace bude preto v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch tvrdo pracovať na tom, aby nová európska rybárska politika naozaj dokázala naplniť ciele, ktoré pred dvoma rokmi avizovala Európska komisia vo svojom návrhu na jej reformu – začať v EÚ novú éru udržateľného a sociálne spravodlivého rybolovu.

 

 

Kategórie