Lov rýb

Stránka - 10. októbra, 2011
Veľa morských ekológov si myslí, že jediným vážnym problémom morských ekosystémov je nelimitovaný rybolov. Náš veľký dopyt po rybách má devastujúce následky na morské ekosystémy. Vedci varujú, že ak bude rybolov pokračovať v terajšom meradle, bude to mať zásadné a nenávratné dôsledky na naše oceány. Nehovoriac o tom, že v budúcnosti sa pre nás ryby môžu stať výnimočným a drahým pokrmom.

Ryby nemajú šancu

Vo väčšine prípadov rybársky priemysel dostane povolenie na lov ešte predtým, ako spraví odhad jeho dopadov na dané ekosystémy. Usmerňovanie rybárskeho priemyslu je žalostne nedostatočné. Moderné lode sú vybavené technológiami, ktoré lovia ryby v oveľa väčšom množstve, ako ten, s ktorým by sa príroda sama vyrovnala. Obrovské lode so sonarmi vedia lokalizovať skupiny rýb rýchlo a presne. Lode pripomínajú obrovské plávajúce továrne – ryby priamo na vode spracovávajú a balia, majú obrovské chladiace systémy a motory, ktoré tento gigant ťahajú po mori. Jednoducho povedané – ryby nemajú šancu.

Indikátor zdravia oceánu

Miznú populácie predátorov, ktoré indikujú zdravotný stav ekosystémov. Od päťdesiatych rokov ubudlo až 90% veľkých rýb, ktoré sú bežnou súčasťou nášho jedálnička – tuniak, mečúň, treska, platesa a morský jazyk. Môže to spôsobiť úplnú zmenu v oceánskych ekosystémoch, kde sú tieto druhy nahradzované menšími, živiacimi sa planktónom. Do konca storočia možno budeme nútený loviť medúzy, ktoré nám nahradia stravu z rýb. Všetky tieto zmeny ohrozujú existenciu ekosystémov a živobytie tých, ktorí sú na nich závislí.

Kolaps rybolovu

Drancovanie oceánov a zlý manažment lovu už viedol k niekoľkým významným krachom v rybárskom priemysle. Kanadské rybolovy tresky pri Nefoundlande skolabovali v roku 1992, čoho dôsledkom stratilo prácu 40 tisíc ľudí. Rovnaký koniec čaká lov tresky v Severnom a Baltskom mori.

Namiesto toho, aby sa hľadalo dlhodobé riešenie, pozornosť rybárskeho priemyslu sa obracia na Tichý oceán. Politici naďalej ignorujú odporúčania vedcov, ako by malo vyzerať riadenie rybolovu a nariadiť udržateľný lov ohrozených druhov

Kategórie