Tichý oceán

Stránka - 6. októbra, 2011
Západný a centrálny Tichý oceán je najväčším svetovým loviskom tuniaka. Viac ako polovicu svetovej spotreby tuniaka pochádza z tejto oblasti. Zúrivý nadmerný rybolov ničí územie, ktoré bolo ešte pred niekoľkými rokmi relatívne zdravé. V dnešnej dobe čelia kolapsu dva kľúčové tichomorské druhy, tuniak zavalitý a tuniak žltoplutvý. Potrebná je teda bezodkladná akcia

Pacific commons

Cudzie lode získavajú až 80% z úlovku tichomorského tuniaka. Lode z ďalekých krajín: Japonska, Číny, Filipín, Thajska, Kórey, USA a Európskej únie už vylovili ryby vo svojich vodách, preto sa teraz zamerali na Tichý oceán. Tie krajiny, ktoré sa vôbec obťažujú nakupovať licencie, platia aj tak iba zlomok z ich konečného úlovku. Ostrovné štáty v Tichom oceáne majú vyplatené asi 5-6% skutočnej hodnoty za ryby chytené v ich vodách (okolo 1.2 mld USD) cez sprístupňovacie poplatky. Nie je to však iba o peniazoch. Konzumácia rýb je  štyrikrát vyššia ako globálny priemer.

Keďže tichomorské krajiny nemajú dostatok peňazí na to, aby boli schopné ochrániť svoje vody, rozšírený je tiež pirátsky rybolov. Globálne piráti doslovne uchmatnú ryby z tanierov tým, ktorí to najviac potrebujú a to v hodnote až 9 mld USD. Je to štyrikrát viac, ako suma, ktorú tichomorské štáty dostávajú za sprístupňovacie povolenia.

Ešte nie je neskoro – rýchla akcia môže zachrániť tuniakov v Tichomorí

Ak by sme hneď konali, tuniaky v Tichom oceáne môžu byť zachránené. Sú zúfalo potrebné opatrenia, ktoré by znížili množstvo ulovených tuniakov o polovicu, zakázali vykladanie úlovkov na mori a vytvorili by sieť morských rezervácii v medzinárodných vodách medzi oblasťami patriacimi jednotlivým krajinám – Pacific Commons.

Ochrana Pacific Commons

Greenpeace sa dovoláva, aby 40% plochy svetového oceánu bolo vyhlásenej za morské rezervácie. Pacific Commons by bolo prvou morskou rezerváciou v medzinárodných vodách a znamenalo by to významný krok k dosiahnutiu tohto cieľa. Tichomorské krajiny (Papua Nová Guinea, Šalamúnove Ostrovy, Cookove Ostrovy) už vyjadrili podporu ochrane Tichého oceánu.

Loď Greenpeace – Esperanza precestovala tieto oblasti v roku 2008. Vyzývala k zastaveniu nadmerného rybolovu a zdôrazňovala okamžitú potrebu ochrany Tichého oceána.

Morské rezervácie sú vlastne národné parky na mori. V ich oblastiach je zakázaný rybolov, ťažobný priemysel, preto môžu poskytovať bezpečné útočisko pre morský život. Ak budú správne navrhnuté tak, aby pokryli oblasti, kde dorastajú mláďatá a prebieha rozmnožovanie, budú pomocou tiež pre migračné druhy ako je tuniak. Koncept rezervácii nie novinkou pre obyvateľov Tichomoria. Tisíce rokov zachovávali oblasti, kde nelovili ryby, aby bol zachovaný život a druhová rozmanitosť.

Vyhlásenie morskej rezervácie Pacific Commons

Takmer štvrtina tuniaka uloveného v Tichom oceáne pochádza z oblasti Pacific Commons. Tieto oblasti sú ďaleko od pevniny a ťažko sa monitorujú, preto sú cieľom nelegálneho rybolovu. Piráti často lovia vo vodách jednotlivých krajín a neskôr deklarujú, že úlovky pochádzajú z medzinárodných vôd. Tieto oblasti sú tiež využívané na vykladanie úlovkov a dočerpanie paliva. Pomáha im to vyhnúť sa reguláciám vzťahujúcim sa na ich úlovky a klamať o dobe, ktorú strávili na mori.

Greenpeace identifikoval štyri oblasti v medzinárodných vodách ako Pacific Commons, ktoré by mali byť zbavené tlaku rybolovu.

Doterajší vývoj

Tri zo spomínaných území sa pomenovali vo verejnej súťaži, ktorá prebiehala v Tichomorí.

Oblasť 1 – Morská rezervácia západnej Oceánie (známa tiež ako „morský had“)

Oblasť 2 – Morská rezervácia veľkej Oceánie (známe tiež ako „morský koník“)

V týchto dvoch oblastiach je od januára 2010 zákaz lovu tuniakov rybárskymi sieťami ako rozhodnutie Komisie pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne.

Ďalší lov tuniaka v týchto oblastiach je regulovaný od roku 2010 – vďaka dohode ôsmich okolitých pobrežných krajín za prijatie klauzuly k rybárskym licenciám, ktoré lode potrebujú na lov tuniaka v oblastiach za hranicami teritoriálnych vôd. Pretrvá teda iba málo aktivít v love tuniaka, no Komisia by mala i tie čo najskôr zastaviť.

Oblasť 3 (Rezervácia morských korytnačiek) a Oblasť 4 ešte nie sú oficiálne chránené. Preto apelujeme na Komisiu pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne, aby zastavila všetok rybolov pod ich jurisdikciou v daných oblastiach.

Všetky štyri oblasti predstavujú pre tuniakov územia, kde dorastajú mláďatá a prebieha rozmnožovanie. Sú tiež unikátnymi ekosystémami s biologicky bohatými podmorskými vrchmi, koralmi a výskytom ohrozených kožnatiek.

Vyhlásením oblastí za morské rezervácie ich zbavíme súčasného plienenia a deštrukcie a zabezpečíme budúcnosť pre ryby v Tichomorí.

Ochrana Pacific Commons morskými rezerváciami dnes znamená vyhnúť sa zajtra prázdnym sieťam.

Kategórie