Zachráňme Stredozemné more

Stránka - 6. októbra, 2011
Stredozemné more má významnú úlohu v širokom oceánskom systéme. Jeho teplá voda s vysokou slanosťou prináša do Atlantického oceánu veľké množstvo planktónu a živín. Vedie ním trasa migračných pásiem veľa druhov rýb (napríklad tuniaka obyčajnho) a pre mnohé iné predstavuje domov (tuleň rodu Monachus, kožatka veľká a i.).

Stredozemné more je síce malé rozlohou, ale dôležité v rámci svetového oceána. Obmýva 19 krajín, pobrežie je dlhé až 46 000 kilometrov – je teda nenahraditeľné pre milióny ľudí.

Keďže je takmer úplne uzatvorené, kompletná samoregulácia vôd by trvala okolo 100 rokov. Aj napriek tomu, že jeho rozloha predstavuje necelé jedno percento z plochy svetového oceána, poskytuje domov množstvu druhov a nachádzajú sa v ňom ekonomicky dôležité zásoby rýb. Vyskytujú sa v ňom chladné i teplé oblasti, na niektorých miestach má hĺbku až päť kilometrov.

Stratený raj?

Tento krásny a rozmanitý ekosystém je však ohrozený. Pretože je relatívne malý, takmer uzavretý a neprebieha v ňom rýchly samoregulačný proces, je veľmi zraniteľný voči nadmernému využívaniu zo strany ľudí. Ako veľa iných častí svetového oceána, aj Stredozemné more je pod konštantným tlakom rybolovu, klimatických zmien, invazívnych druhov, znečistenie, lodná dopravy, cestovného ruchu a nárastu ľudskej populácie.

Morská rezervácia TERAZ!

Iba necelé jedno percento rozlohy Stredozemného mora je úplne chránené, čo je omnoho menej ako plocha, ktorú odporúčajú vedci (20-50%). Hrozí reálne nebezpečenstvo, že Stredozemné more bude vykoristené za hranicu, po ktorú je možná jeho obnova a regenerácia. Aby sa tomu zabránilo, je treba urgentne ustanoviť morské rezervácie na jeho území.

Pozrite si mapu Stredozemného mora s Greenpeace návrhom rezervácie.

Zapojte sa! Podporte medzinárodnú Greenpeace petíciu žiadajúcu rozšírenie územia morských rezervácií

Kategórie