Riešenia pre Stredozemné more

Stránka - 10. októbra, 2011
Čím viac porozumieme oceánu a jeho prispeniu k udržaniu života na Zemi, tým lepšie budeme vedieť, ako ho udržať. Tak, ako má Stredozemné more dôležitú úlohu v rámci Atlantického oceánu, tak i každý ekosystém a vodné prostredie v Stredozemnom mori ovplyvňuje a pôsobí na tie ostatné, v cieľom dosiahnuť rovnovážny a zdravý stav.

Ekosystémový prístup

Nedokážeme ochrániť zdravie celého Stredozemného mora chránením iba jednej oblasti, prevenciou jedného rizika či zákazom jednej aktivity. Meradlá a spôsoby jeho ochrany musia teda odrážať fakt, že Stredozemné more funguje ako jeden ekosystém. To je jedným z dôvodov, prečo vedci a mnohí experti podporujú zrealizovanie morských rezervácií.

Morské rezervácie sú oblasti zbavené akýchkoľvek zásahov a využívania zvonka, vrátane špeciálnych zón, kde nie je povolená žiadna ľudská činnosť.

Aplikáciou tohto systému celoplošne by sa ochránili najzraniteľnejšie územia. Na väčšine oceánskej plochy by bol zároveň aj naďalej povolený rozumne riadený rybolov a iné spôsoby využitia.

Zriadenie morských rezervácií  neodstráni ani nezníži naliehavú potrebu efektívneho manažmentu, ktorého nedostatok priviedol svetový oceán do krízy. Poskytuje však okamžitú reakciu na krízovú situáciu spolu s prísľubom trvalej udržateľnosti.

Morské rezervácie ako nástroj na zachovanie rozmanitosti oceánov

Cieľom je zachovávanie druhovej rozmanitosti a hojnosti života na zemi. Je založený na predpoklade, že každý jeden druh spolupracuje v rámci jedného obrovského celku, pomáha ekosystému a zároveň je na ňom závislý.

Efektívna ochrana je založená na vzájomnom ovplyvňovaní sa druhov a hľadá riešenia, ktoré ho podporujú. Je realizovateľná ochranou celých ekosystémov a kľúčových prostredí, pričom stále umožňuje rozumne a správne riadené využívanie morských zdrojov.

Dobré pre každého

Ochranou Stredozemného mora a získaním späť častí strateného zdravia a pružnosti, stimulujeme pozitívne efekty na región i širší oceán. Menej zjavné môžu byť výhody pre rybársky priemysel.

Morské rezervácie navyše ponúkajú príležitosť monitorovať druhy a ich životné prostredie, čo je podstatným predpokladom pre správne riadiace stratégie.

„Naše“ Stredozemné more

Predstavte si Stredozemné more prekypujúce životom; čisté, zdravé a produktívne. Predstavte si Morské rezervácie, kde vaše deti a deti vašich detí majú možnosť vidieť more v celej jeho kráse a hojnosti – tak, ako by to malo byť. Nemôžeme dopustiť, aby bol so Stredozemným morom koniec, aby sme ho totálne vykoristili a správali sa k nemu ako ku skládke odpadu. Ešte stále nie je neskoro začať konať a nie sú prípustné žiadne výhovorky, aby tomu tak nebolo.

Problémom nie je deficit medzinárodných a regionálnych prísľubov, zmlúv a vedeckých odporúčaní deklarujúcich potrebu systému morských rezervácií. To, čoho je nedostatok, je politická vôľa, ktorá by to zrealizovala. Je čas na zmenu a my veríme, že ľudia žijúci v daných regiónoch budú mať v tomto procese podstatnú úlohu.

Vlády stredomorských krajín sú v konečnom dôsledku zodpovedné za ochranu vôd spadajúcich do ich jurisdikcie. Za medzinárodné vody by mali vziať kolektívnu zodpovednosť v rámci kontextu Komisie pre všeobecný rybolov v Stredozemnom mori, Barcelonskej konvencie o ochrane Stredozemného mora a Dohovoru OSN o morskom práve.

Greenpeace neprestáva vyvíjať tlak na politikov - na lokálnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Na realizáciu rozsiahlych morských rezervácii vytvorených na šírych vodách Stredozemného mora je treba zákony. Stredozemné krajiny musia spojiť sily v zachovaní krásneho a dôležitého Stredozemného mora.

Kategórie