Ďalšie hrozby pre Stredozemné more

Stránka - 10. októbra, 2011
Jedným z najzávažnejších problémov škodiacim všetkým častiam svetového oceána sú klimatické zmeny. Dopad na morské prostredie je už viditeľný, no pravdepodobne ešte v blízkej budúcnosti radikálne vzrastie. Zvyšovanie teploty morskej vody a pobrežná erózia pozmeňujú slanosť mora, smer vodných prúdov a spôsobujú pokles druhov.

Hladina oceánu sa má v nasledujúcom storočí (do roku 2100) zvýšiť o 30-100cm a teplota v hlbokých vodách zvýšiť o 0.05-0.1˚ C. Spôsobí to negatívne zmeny v druhovom bohatstve a funkčnej druhovej rozmanitosti.

Napriek tomu, že Stredozemné more zakúsi nepriaznivé účinky klimatických zmien, môže byť taktiež jedným z hlavných kľúčov k riešeniu problému. V krajinách Stredozemného mora je obrovský potenciál na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, najmä slnečnej. Väčšina tohto potenciálu je ešte aj v súčasnosti nevyužívaná. Ak by sa tieto krajiny zaviazali využívať OZE, negatívne účinky klimatických zmien na región môžu byť zredukované a prispieť tak ku globálnemu riešeniu.

Znečistenie

Stredozemné more je jedným z najznečistenejších morských území na svete. Tisíce ton toxického odpadu ročne sú priemyslom odvážané priamo do mora. Ťažké kovy a perzistentné organické znečisťujúce látky (POPs) sú závažným rizikom pre ľudské zdravie a život v moriach. Vysoká koncentrácia ortuti, kadmia a zinku sa vyskytuje najmä v pobrežných oblastiach, do ktorých sú vypúšťané množstvá industriálnych odpadových látok, tuhého odpadu a splaškov z domácností. Všetky tieto látky sú transportované tisíce kilometrov ďaleko od ich zdroja.

Loďstvo

V Stredozemnom mori sa nachádzajú najfrekventovanejšie trasy lodnej dopravy. Ročne ho prejde približne 220,000 plavidiel, čo je asi tretina svetového obchodného loďstva.

Vytekanie ropných odpadov a iných chemických látok z lodí je podstatným zdrojom znečistenia. Stredozemné more predstavuje 0,7 percenta plochy svetového oceána a je do neho vypúšťaného až 17% námorníckeho ropného odpadu. Odhaduje sa, že ročne musí absorbovať až 100-150 tisíc ton surovej ropy.

Po Stredozemnom mori je ročne transportovaných asi 370 miliónov ton ropy (viac ako 20% svetového transportu), 250-300 tankerov prejde po mori každý jeden deň. Odhadovaných je desať neplánovaných výtokov ropy ročne. Kedykoľvek a v ktorejkoľvek časti mora je teda možná nehoda s obrovským únikom ropy priamo do mora.

Cestovný ruch

Vďaka unikátnej kombinácii príjemného podnebia, prekrásneho pobrežia, bohatej histórie a kultúrnej diverzity je región najpopulárnejšou turistickou destináciou na svete.

Cestovný ruch je jedným z najdôležitejších príjmov väčšiny krajín v regióne. Podporuje malé komunity v pobrežných oblastiach, ktoré majú relatívne stály príjem aj napriek vzdialeností od mestských centier. Je však tiež zdrojom degradácie pobrežia a morského prostredia.

Vládami pobrežných krajín bol stimulovaný rýchly rozvoj cestovného ruchu s cieľom zmaximalizovať počet návštevníkov. Následkom je však erózia a znečistenie v mnohých oblastiach pozdĺž pobrežia.

Turizmus sa často koncentruje v oblastiach, kde ohrozuje vodné prostredie výskytu ohrozených druhov – korytnačiek a tuleňa stredomorského. Paradoxne, cestovný ruch ničí príčinu svojej existencie. Je vysoko pravdepodobné, že sa mu to raz vráti - po zničení prírodných krás totiž turisti stratia o región záujem.

Dovezené druhy

Zámerne alebo náhodne dovezené druhy sú často považované za invazívne a majú vážny dopad na morské prostredie. Bojujú o jedlo a miesto s pôvodnými druhmi, čím často menia celú druhovú štruktúru v danej oblasti.

Zámerne dovezené druhy (napr. z akvakultúr alebo chované pre akváriá) sa rozširujú do okolitých vôd. Príkladom je rast tropickej riasy Caulerpa taxifolia, ktorá z pôvodného monackého akvária, kam bola donesená,  zaberá teraz už 40 miliónov metrov štvorcových.

Niektoré druhy sú náhodne transportované napr. zachytením sa o lode či siete a vyslobodením sa ďaleko od pôvodného miesta ich výskytu.

Kategórie