Polárne oceány

Stránka - 10. októbra, 2011
Antarktída a Arktída sú dve najrozsiahlejšie oblasti, kde stále dominuje divočina. Musia však čeliť klimatickým zmenám, industrializácii a nekontrolovanej spotrebe prírodných zdrojov.

Póly sú indikátorom zdravia celej planéty – ak nie sú v poriadku, znamená to, že by sme mali zmeniť naše správanie. Na to, aby sme predišli radikálnym zmenám v polárnych oblastiach už je neskoro. Môžeme však zmierniť ich negatívny dopad – zastavením alebo zmiernením komerčného rybolovu, ťažby ropy a zemného plynu.

Nie za zatvorenými dverami!

Polárne oblasti sú príliš dôležité na to, aby sme za ne nechali rozhodovať pár ľudí za zavretými dverami. Avšak presne toto sa stalo 29. marca 2010, kedy sa v Kanade zišli piati ministri z pobrežných krajín Severného ľadového oceána, bez prizvania kľúčových nezúčastnených strán ako Inuitskej cirkumpolárnej rady a iných mimovládnych organizácií. Zúčastnili sa iba tí so záujmom o zintenzívnenie ťažby v oblasti Arktídy. Kumi Naidoo, výkonný riaditeľ Greenpeace International, poslal otvorený list všetkým piatim politikom, v ktorom vyjadril svoje znepokojenie nad spôsobom rokovania a vyzval zasadajúcich predstaviteľov, aby chránili životné prostredie v týchto dôležitých oblastiach.

Vážne nebezpečenstvo

Zasnežené oblasti Arktídy a Antarktídy sú pre mnohých ľudí pokladom, vzácne pozostatky divočiny na našej planéte. Arktída bola vždy sídlom mnohých domorodých kmeňov. Antarktída nikdy obývaná nebola, nerátajúc vedcov, ktorí tam mierili kvôli výskmu. Oceány obmývajúce póly sú domovom pre osobité živočíšne druhy, ktoré sa prispôsobili extrémnym podmienkam – polárne medvede a tučniaky. Moria sú hojné na množstvo morských vtákov, morských cicavcov a väčšinu ešte žijúcich veľrýb.

V minulosti týmto oblastiam hrozil najmä lov veľrýb a tučniakov. Kedysi nepredstaviteľné priemyselné využívanie týchto regiónov je však dnes možné.

Práve v čase snahy vyrovnať sa s klimatickými zmenami sa zväčšili tlaky zo strany rybolovu a ťažobného priemyslu. Póly sú vo vážnom ohrození. Dlhodobá a účinná pomoc je možná, iba ak budú v oboch oblastiach vyhlásené morské rezervácie.

Morské rezervácie ako správne riešenie

Zásadné zmeny prebiehajúce na póloch by pre nás mali predstavovať výstražný signál. My to však ignorujeme. To, ako zaobchádzame s polárnymi oblasťami má negatívne dôsledky na celej planéte. Terajšia generácia má jedinečnú možnosť a zodpovednosť chrániť najkrehkejšie z ekosystémov a zviesť nás z cesty vedúcej k nenapraviteľným škodám.

Evidencia ukazuje, že zabránením ťažby a rybolovu v niektorých oblastiach oceánu sa poskytne ochrana najzraniteľnejším druhom a ich prirodzenému prostrediu, zachovajú sa ekosystémy a ich funkcie. Pre polárne oceány je tento proces ešte dôležitejší, pretože tam sú najrýchlejšie vidieť následky klimatických zmien.

Vyhlásením polárnych oblastí za morské rezervácie zvýšime ich odolnosť v boji proti klimatickým zmenám.

Riešenia:

Greenpeace apeluje na OSN a vlády krajín na celom svete, aby sa zasadili o:

- Vyhlásenie moratória na akýkoľvek priemyselný rozvoj v oblasti Severného ľadového oceána, kde v poslednom desaťročí dochádza k rapídnemu roztápaniu ľadovcov.

- Nájsť dlhodobé riešenie prijatím trvalej zmluvy alebo multilaterálnej dohody, ktorá ochráni prostredie Severného ľadového oceána.

- Krajiny Antarktického zmluvného systému sa musia dodržať svoj záväzok ponechať kontinent „mieru a vede“ a splniť si svoju povinnosť vyhlásením morských rezervácií v oblastiach polárnych oceánov. Aby bolo riešenie efektívne, je treba do morskej rezervácie zahrnúť až 40 percent rozlohy Južného oceána.

Kategórie
Tagy