Ochrana Antarktídy

Stránka - 10. októbra, 2011
Posledný takmer nedotknutý kontinent na tejto planéte a jeho okolitý oceán sú ohrozované veľrybárstvom, nadmerným rybolovom a klimatickými zmenami. Základný prvý krok na ochranu Antarktídy bol dosiahnutý zriadením Environmentálneho protokolu k antarktickej zmluve.

Historická dohoda z roku 1991 zakazujúca akúkoľvek ťažbu nerastných surovín na Antarktíde na ďalších 50 rokov je príkladom nového vzťahu k našej planéte.

Po rokoch jednaní a kampaní, bolo vyhlásené moratórium. Považovalo sa za spravodlivé a environmentálne bezpečné riešenie medzinárodnej snahy získať ťažobné práva na území Antarktídy. Situácia by mala slúžiť ako vzorový príklad pre terajšej situácii v Arktíde. Greenpeace hral významnú rolu v tomto procese vedením medzinárodnej kampane „World Park Antarctica“ (Svetový park Antarktída).

Južný oceán však nie je dostatočne chránený pred existujúcimi a hroziacimi nebezpečenstvami. Antarktická zmluva má vypracovaný plán pre vytvorenie morských rezervácii v Južnom oceáne. Avšak proces jeho realizácie je žalostne pomalý. Na 50. stretnutí Antarktickej zmluvy v meste Baltimore v apríli 2009 zúčastnené strany súhlasili na spolupráci s Dohovorom o zachovaní živých morských zdrojov, ktorá by zabezpečila vytvorenie komplexnej siete chránených morských území. Neboli však stanovené žiadne jasné ciele ani termíny.

Po spojení týchto dvoch orgánov, najmenej 40% rozlohy Južného oceánu by malo byť určenej za úplne chránené morské rezervácie.

O čo sa snažíme

Krajiny Antarktického zmluvného systému musia splniť svoj záväzok, že ponechajú kontinent „pokoju a mieru“ a splnia si svoju povinnosť vyhlásiť komplex morských rezervácií v Južnom oceáne, ktorý by pokryl až 40% plochy Južného oceána na to, aby sieť rezervácií bola účinná.

Kategórie