Antarktída a klimatické zmeny

Stránka - 10. októbra, 2011
Napriek tomu, že niektoré časti sa otepľujú a iné evidentne ochladzujú, nedávne štúdie ukázali, že kontinent ako celok sa otepľuje. Najdramatickejší je vývoj v okolí Antarktického polostrova, ktorý je jedným z najrýchlejšie sa otepľujúcich regiónov na Zemi.

Britský antarktický výskum uvádza sedem ľadových krýh, ktoré boli výrazne postihnuté otepľovaním sa na Antarktickom polostrove. V niektorých prípadoch sa vo veľmi krátkom čase zrútili obrovské masy ľadu – kryha Larsen A v roku 1995, ktorej zrútenie trvalo iba niekoľko týždňov. Kryha Princ Gustav sa zrútila tiež v roku 1995, po tom ako celé 20. storočie postupne ustupovala. Nasledovalo zrútenie kryhy Larsen B v roku 2002.

Plávajúce ľadové kryhy, ktoré sa odlamujú a topia však nie sú príčinou zdvihnutia hladiny oceánov. Avšak ich odpájanie spôsobí ďalší posun pevninských ľadovcov, ktoré sa nakoniec rozpustia v mori. Toto bude mať za následok zdvihnutie hladiny oceánov.

Najvýznamnejšie fyzické zmeny antarktického prostredia prebiehajú na ľadových kryhách Antarktického poloostrova, čo sú plávajúce výbežky pevninského ľadovcového príkrovu. Odhaduje sa, že za posledných 50 rokov sa rozpustilo až 14 000 km²z nich.

Postupne sa ukazuje, že na niektorých miestach sú druhy potrebujúce k životu ľadovce nahrádzané tými, ktoré na nich závislé nie sú. Podľa štúdie výskumného centra Woods Hole hrozí, že populácie tuniaka obrovského sa do konca storočia zredukujú až o 95%.

Tučniaky na ľadovcoch vychovávajú a kŕmia mláďatá, rovnako ako polárne medvede v Arktíde. Polárne medvede a tučniaky obrovské žijú na opačných koncoch planéty, no zdá sa, že majú spoločného omnoho viac, ako sme si mysleli.

Antarktický kril cez zimu využíva zimný ľad ako oblasti, kde prebieha jeho reprodukcia. Úbytok ľadovcov znamená úbytok populácie druhu, ktorý je základom potravinového reťazca v tejto oblasti. To má negatívny dopad na veľryby, tučniakov a tuleňov, ktoré sa nimi kŕmia.

Nedávny posudok ukázal, že za posledných 61 rokov ustúpili ľadovce na Antarktickom polostrove až o 87 percent. Dôsledkom ozónovej diery nad touto oblasťou sú silnejšie pobrežné vetry spôsobujúce miernejšiu a kratšiu zimu v okolí Antarktického ostrova.

Kategórie