Ohrozený Antarktický kril

Stránka - 10. októbra, 2011
Antarktický kril sú drobné kôrovce, hlavný zdroj potravy pre mnohé z predátorov žijúcich v antarktickej oblasti (tučniaky, tulene, albatrosy, rôzne druhy rýb a veľryby).

V mori sa vyskytuje v obrovských rojoch, ktoré lákajú rybárske lode pochádzajúce z rôznych krajín. Lov krilu ešte vzrastie príchodom novej technológie, ktorá umožní lodi vsať z mora až 45 tisíc ton biomasy počas jedinej sezóny. Stále väčší je aj dopyt akvakultúr, ktoré používajú kril na kŕmenie rýb.

Už pri súčasnom objeme lovu hrozí, že lokálne vylovenie krilu bude mať negatívne následky pre druhy, ktoré sa ním živia.

Nedá sa presne určiť stav populácie krilu, keďže sa zoskupujú do veľmi hustých koncentrácii. V 1m³ sa môže nachádzať až 30 000 jedincov dlhých okolo šesť centimetrov a celková hmotnosť antarktického krilu v Južnom oceáne je odhadovaná na 50-500 metrických ton.

Aj napriek tomu, že antarktický kril je jedným z najskúmanejších morských druhov, vedci doteraz celkom nerozumejú jeho ekológii a populačnej dynamike. Avšak môže sa s istotou povedať, že klimatické zmeny majú negatívne dopady ako na kril, tak na tých, ktorých prežitie na ňom závisí. Napríklad topenie ľadovcov ohrozí priebeh reprodukcie, pretože práve ľad využíva kril ako miesta na rozmnožovanie.

Je známe, že antarktický kril sa počas noci živí planktónom na povrchu hladiny vody a počas dňa sa potápa hlbšie, aby sa vyhol predátorom. Nedávny výskum britských vedcov však odhalil, že aj behom noci sa niekoľkokrát potápa hlbšie do vody. Dôsledkom tohto chovania antarktický kril pravdepodobne zabezpečuje transport ešte väčšieho množstva uhlíka z povrchovej vrstvy vody, ako sa predtým predpokladalo. Hlavný autor štúdie, doktor Geraint Tarling z Britského antarktického výskumu, odhaduje, že ročná sekvestrácia uhlíka antarktickým krilom sa rovná emisiám vypusteným z 35 miliónov áut.

Kategórie