Tuniak

Stránka - 10. októbra, 2011
Tuniak je jednou z najobľúbenejších rýb. Je súčasťou stravy miliónov ľudí v rôznych častiach sveta. Je tiež hlavnou komoditou na luxusných trhoch s rybími jedlami. Piatimi najviac lovenými druhmi tuniaka sú: tuniak pruhovaný, tuniak žltoplutvý, tuniak zavalitý, tuniak modroplutvý a tuniak dlhoplutvý.

Tuniaky sú migrujúce druhy, ktoré za život precestujú tisíce míľ. Vážia až do 700kg, ale sú schopné zrýchliť rýchlejšie ako Porsche, plávajú rýchlosťou až 43 míľ za hodinu. Niektoré druhy preplávajú zo severoamerických do európskych vôd a naopak až niekoľkokrát ročne. Tuniak zavalitý sa vie potopiť do hĺbky 250m za menej ako minútu.

Tuniaky sú v koncoch

Populácie tuniakov sú v globálnej kríze. Veľa druhom hrozí vyhynutie. Jednoducho niet dostatok rýb, aby sa uspokojil dopyt po mäse tuniaka. Dva druhy, tuniak zavalitý a žltoplutvý, sa musia vyrovnávať s ofenzívnym lovom v západnom a centrálnom Tichom oceáne, kde boli ešte pred niekoľkými rokmi populácie týchto druhov mimo ohrozenia. Počet tuniakov modroplutvých sa blíži k vyhynutiu. V roku 1999 Greenpeace uviedol, že v Stredozemnom mori sa ich pôvodná populácia znížila o 80 percent.

Situácia sa stále zhoršuje. Lepšie technológie umožňujúce lov väčšieho množstva rýb a tuniačie farmy sú hlavnými aktérmi krízy.

Skutočná cena tuniaka

Druh tuniaka, ktorý sa loví v najväčšom objeme je tuniak pruhovaný – ten, ktorý väčšinou tvorí obsah tuniakových konzerv. Zatiaľ mu nehrozí vyhynutie, ale pri zachovaní súčasného objemu lovu sa situácia pravdepodobne zmení v najbližších rokoch. Technológie používané pri jeho love majú tiež za následok uhynutie ďalších tuniakov iných druhov. Tuniak žlopltutvý tvoriaci 35% svetového úlovku je komerčne cennejší. Tuniak modroplutvý predstavuje iba 1,5% svetového úlovku, ale jeho cena na trhu je priam astronomická. V roku 2001 bol dosiahnutý rekord – cena jedného tuniaka v Japonsku sa vyšplhala na 173 600 USD.

Pirátsky rybolov kradne ryby z území, kde tvoria obživu pre najchudobnejších ľudí na svete. To isté sa však dá povedať aj o legálnom rybolove. Ceny, ktoré si korporácie dojednávajú s pobrežnými oblasťami za tuniakov, ktoré lovia, sú neférovo nízke – predstavujú iba 5% ich skutočnej ceny.

Máme riešenie – Morské rezervácie!

Našťastie poznáme riešenie – vytvorenie siete morských rezervácií, území, v ktorých je zakázaný rybolov a ťažba. Pre funkčnosť siete je potrebné, aby pokryla 40% plochy svetového oceánu. Ak budú správne navrhnuté, aby pokrývali oblasti, kde prebieha párenie a dorast mladých rýb, budú tiež pomocou pre tuniakov a iné druhy migrujúce na veľké vzdialenosti.

Morské rezervácie zachránia tuniakov, ekosystémy, ale aj rybársky priemysel. Ten totiž bude v koncoch ak neostanú ryby, ktoré by mohli loviť.

Morské rezervácie dnes = tuniak zajtra

Kampaň Greenpeace za morské rezervácie apeluje za úplné moratórium na lov tuniak modroplutvého v Stredozemnom mori. V Tichom oceáne sú potrebné opatrenia znížiť lov tuniaka o polovicu, zakázať prepravu rýb na mori a vyhlásiť rezervácie v kľúčových oblastiach oceánu.

Maloobchodníci sa musia uistiť, že predávajú tuniakov z legálneho a udržateľného lovu. Greenpeace položilo tieto otázky maloobchodníkom po celom svete – od Nórska k Novému Zélandu, USA a Španielska: Odkiaľ pochádzajú tuniaky, ktoré predávate? Sú z udržateľného lovu? Sú z území, kde sú rybolovom okrádané rozvojové štáty? Sú kradnuté?

Žiadame, aby sa presvedčili o tom, odkiaľ sú tuniaky na ich pultoch a zaviazali sa k predávaniu iba tuniakov z udržateľných rybolov (z loďstiev rozvojových krajín a s dohodami, ktoré sú fér voči ľuďom žijúcim na pobrežiach Tichého oceánu).

Kategórie