Naša snaha zastaviť lov veľrýb

Snažíme sa zastaviť lov v Južnom oceáne tým, že zverejňujeme prebiehajúcu korupciu v japonskom veľrybárskom priemysle. Dvaja aktivisti, známi ako „tokijská dvojka“ boli usvedčení po tom, ako zverejnili škandál s ukradnutým veľrybím mäsom. Našou reakciou bol apel na ich prepustenie.

Vďaka tomuto prípadu sa verejnosť začala zaujímať a vyšetrovať japonský veľrybársky program. Verejná podpora môže pomôcť so zastavením nezmyselného lovu. Apelujeme tiež na Island a jeho vládny veľrybársky program, ktorý sa spolieha na udržanie sa samotného obchodu s veľrybami. Vyzývame tiež ostatné štáty, aby tlačili na Japonsko v Medzinárodnej Veľrybárskej Komisii (IWC). Kupovaním si hlasov totiž ostávajú medzery v legislatíve, ktoré v podstate povoľujú samotný lov.

Fakty a čísla

Štatistiky hovoria za všetko. Populácia vráskavca ozrutného v Južnom oceáne predstavuje iba menej ako jedno percento svojej pôvodnej veľkosti, aj napriek štyridsiatim rokom totálnej ochrany. Niektoré populácie veľrýb sa zotavujú, iné nie.

Iba veľrybovec sivý žijúci v severnom Pacifiku pravdepodobne dokázal dosiahnuť pôvodný stav populácie, ale úzko prepojená populácia veľrybovca sivého v západnom Pacifiku je najohrozenejšou na svete – s ostávajúcim počtom jedincov menej ako 100 kusov.

Nedávne dôkazy zo štúdia DNA ukazujú, že ničivý následok lovu veľrýb môže byť omnoho väčší, ako sa pôvodne predpokladalo. Odhady historickej populácie boli odvodzované z dávnych údajov o jej veľkosti. Morský biológ Steve Palumbi, z Hopkinsovej morskej stanice pri Stanfordskej univerzite v Kalifornii, však túto metódu označuje za veľmi nepresnú.

V roku 2003 Palumbi a jeho kolegovia skúmali DNA vzorky a zistili, že pôvodná populácia veľrýb pred útokom komerčného lovu na začiatku 19. storočia bola veľká až 1,5 milióna. Je to omnoho viac ako 100 000 - odhad Medzinárodnej Veľrybárskej komisie (IWC) založený na záznamoch z 19. storočia. V súčasnosti je to iba 20 000 jedincov.

Zástupcovia Japonska v IWC sa stále odvolávajú na odhady z roku 1990, že veľkosť populácie vráskavca minke v Južnom oceáne predstavuje 760 tisíc. Tieto čísla však boli stiahnuté samotnou Komisiou, pretože výskumy v roku 2000 poukázali na omnoho nižší súčasný počet jedincov. Nové výpočty sa v každom meranom území rovnajú polovici výsledku výpočtov z predošlého obdobia. Vedci pre Medzinárodnú Veľrybársku Komisiu sa stále nezhodli na platnosti nových výsledkov, pretože dochádza v rozkoloch pri zdôvodňovaní tohto javu.

Konzum, kontaminácia, katastrofa

Lov nie je jediné, čo veľrybám hrozí. V hre sú aj ďalšie nebezpečenstvá vytvorené ľudskou činnosťou – klimatické zmeny, znečistenie, lov rýb, stenčenie ozónovej vrstvy, hluk vytváraný ultrazvukovými zameriavačmi ponoriek a loďstvo. Priemyslový rybolov ohrozuje zdroj potravy veľrýb a tiež ich vystavuje ohrozeniu zapletenia sa do rybárskych sietí a prístrojov.

Ak ste niekedy rozmýšľali nad konzumáciou veľryby, radšej si to nechajte prejsť hlavou - v niektorých oblastiach môže ich tuk obsahovať také množstvo toxických látok (napr. PCB a pesticídy), že by bol klasifikovaný ako toxický odpad. I napriek tomu však stále viac a viac krajín v Medzinárodnej Veľrybárskej Komisii hlasuje za pokračovanie komerčného lovu veľrýb (Benin, Gabon, Tuvalu, Nauru). Všetky tieto krajiny boli japonskými veľrybárskymi firmami navedené na vstup do IWC a hlasovanie za tento program.

Obrovské očakávania

Očakávania na zotavenie veľrybích populácií boli založené na predpokladoch, že ich pozícia v oceánoch je taká samozrejmá a bezpečná ako pred stovkami rokov. Tento predpoklad však už, bohužiaľ, neplatí. Preto si myslíme, že komerčný lov veľrýb musí skončiť vo všetkých jeho formách.

Najnovšie

 

Loď organizácie Greenpeace Esperanza hľadá

Obrázok | 2. januára, 2008 o 0:00

Loď organizácie Greenpeace Esperanza hľadá vo vodách Južného oceánu japonskú veľrybársku flotilu.

Loď Kyo Maru 1 odtláča loď Greenpeace "Esperanza"

Obrázok | 4. septembra, 2006 o 15:53

Loď Kyo Maru 1 odtláča loď Greenpeace "Esperanza" ktora zaznamenávala lov japonskej veľrybárskej flotily.

Oko veľrybieho mláďaťa (Physeter macrocephalus)

Obrázok | 4. septembra, 2006 o 15:48

Oko veľrybieho mláďaťa (Physeter macrocephalus).

Aktivisti Greenpeace protestujú pred Japonským

Obrázok | 31. januára, 2006 o 0:00

Aktivisti Greenpeace protestujú pred Japonským veľvyslanectvom v Bratislave proti pokračujúcemu lovu veľrýb. Desať ochranárov rozvinulo pred budovou veľvyslanectva na Hlavnom námestí dlhý červený transparent symbolizujúci krvavú stopu, ktorá...

Aktivisti Greenpeace protestujú pred Japonským

Obrázok | 31. januára, 2006 o 0:00

Aktivisti Greenpeace protestujú pred Japonským veľvyslanectvom v Bratislave proti pokračujúcemu lovu veľrýb. Desať ochranárov rozvinulo pred budovou veľvyslanectva na Hlavnom námestí dlhý červený transparent symbolizujúci krvavú stopu, ktorá...

Aktivisti Greenpeace protestujúci proti lovu

Obrázok | 20. januára, 2006 o 0:00

Aktivisti Greenpeace protestujúci proti lovu veľrýb vytvorili z vlastných tiel nápis "Help End Whaling!", čo v slovenčine znamená "Pomôžte zastaviť lov veľrýb!"

Aktivisti Greenpeace protestujúci proti lovu

Obrázok | 20. januára, 2006 o 0:00

Aktivisti Greenpeace protestujúci proti lovu veľrýb vytvorili z vlastných tiel nápis "Help End Whaling!", čo v slovenčine znamená "Pomôžte zastaviť lov veľrýb!"

Čln organizácie Greenpeace sa snaží zabrániť

Obrázok | 6. januára, 2006 o 0:00

Čln organizácie Greenpeace sa snaží zabrániť transportu ulovených veľrýb z harpúnovacej lode na loď, kde sa úlovok spracúva.

Člny organizácie Greenpeace blokujú harpúnovaciu

Obrázok | 5. januára, 2006 o 0:00

Člny organizácie Greenpeace blokujú harpúnovaciu loď japonskej veľrybárskej flotily.

Člny organizácie Greenpeace blokujú harpúnovaciu

Obrázok | 22. decembra, 2005 o 0:00

Člny organizácie Greenpeace blokujú harpúnovaciu loď japonskej veľrybárskej flotily.

31 - 40 z 51 výsledkov.

Kategórie