Naša snaha zastaviť lov veľrýb

Snažíme sa zastaviť lov v Južnom oceáne tým, že zverejňujeme prebiehajúcu korupciu v japonskom veľrybárskom priemysle. Dvaja aktivisti, známi ako „tokijská dvojka“ boli usvedčení po tom, ako zverejnili škandál s ukradnutým veľrybím mäsom. Našou reakciou bol apel na ich prepustenie.

Vďaka tomuto prípadu sa verejnosť začala zaujímať a vyšetrovať japonský veľrybársky program. Verejná podpora môže pomôcť so zastavením nezmyselného lovu. Apelujeme tiež na Island a jeho vládny veľrybársky program, ktorý sa spolieha na udržanie sa samotného obchodu s veľrybami. Vyzývame tiež ostatné štáty, aby tlačili na Japonsko v Medzinárodnej Veľrybárskej Komisii (IWC). Kupovaním si hlasov totiž ostávajú medzery v legislatíve, ktoré v podstate povoľujú samotný lov.

Fakty a čísla

Štatistiky hovoria za všetko. Populácia vráskavca ozrutného v Južnom oceáne predstavuje iba menej ako jedno percento svojej pôvodnej veľkosti, aj napriek štyridsiatim rokom totálnej ochrany. Niektoré populácie veľrýb sa zotavujú, iné nie.

Iba veľrybovec sivý žijúci v severnom Pacifiku pravdepodobne dokázal dosiahnuť pôvodný stav populácie, ale úzko prepojená populácia veľrybovca sivého v západnom Pacifiku je najohrozenejšou na svete – s ostávajúcim počtom jedincov menej ako 100 kusov.

Nedávne dôkazy zo štúdia DNA ukazujú, že ničivý následok lovu veľrýb môže byť omnoho väčší, ako sa pôvodne predpokladalo. Odhady historickej populácie boli odvodzované z dávnych údajov o jej veľkosti. Morský biológ Steve Palumbi, z Hopkinsovej morskej stanice pri Stanfordskej univerzite v Kalifornii, však túto metódu označuje za veľmi nepresnú.

V roku 2003 Palumbi a jeho kolegovia skúmali DNA vzorky a zistili, že pôvodná populácia veľrýb pred útokom komerčného lovu na začiatku 19. storočia bola veľká až 1,5 milióna. Je to omnoho viac ako 100 000 - odhad Medzinárodnej Veľrybárskej komisie (IWC) založený na záznamoch z 19. storočia. V súčasnosti je to iba 20 000 jedincov.

Zástupcovia Japonska v IWC sa stále odvolávajú na odhady z roku 1990, že veľkosť populácie vráskavca minke v Južnom oceáne predstavuje 760 tisíc. Tieto čísla však boli stiahnuté samotnou Komisiou, pretože výskumy v roku 2000 poukázali na omnoho nižší súčasný počet jedincov. Nové výpočty sa v každom meranom území rovnajú polovici výsledku výpočtov z predošlého obdobia. Vedci pre Medzinárodnú Veľrybársku Komisiu sa stále nezhodli na platnosti nových výsledkov, pretože dochádza v rozkoloch pri zdôvodňovaní tohto javu.

Konzum, kontaminácia, katastrofa

Lov nie je jediné, čo veľrybám hrozí. V hre sú aj ďalšie nebezpečenstvá vytvorené ľudskou činnosťou – klimatické zmeny, znečistenie, lov rýb, stenčenie ozónovej vrstvy, hluk vytváraný ultrazvukovými zameriavačmi ponoriek a loďstvo. Priemyslový rybolov ohrozuje zdroj potravy veľrýb a tiež ich vystavuje ohrozeniu zapletenia sa do rybárskych sietí a prístrojov.

Ak ste niekedy rozmýšľali nad konzumáciou veľryby, radšej si to nechajte prejsť hlavou - v niektorých oblastiach môže ich tuk obsahovať také množstvo toxických látok (napr. PCB a pesticídy), že by bol klasifikovaný ako toxický odpad. I napriek tomu však stále viac a viac krajín v Medzinárodnej Veľrybárskej Komisii hlasuje za pokračovanie komerčného lovu veľrýb (Benin, Gabon, Tuvalu, Nauru). Všetky tieto krajiny boli japonskými veľrybárskymi firmami navedené na vstup do IWC a hlasovanie za tento program.

Obrovské očakávania

Očakávania na zotavenie veľrybích populácií boli založené na predpokladoch, že ich pozícia v oceánoch je taká samozrejmá a bezpečná ako pred stovkami rokov. Tento predpoklad však už, bohužiaľ, neplatí. Preto si myslíme, že komerčný lov veľrýb musí skončiť vo všetkých jeho formách.

Najnovšie

 

Porcovanie veľryby ulovenej japonskými veľrybármi

Obrázok | 21. decembra, 2005 o 0:00

Porcovanie veľryby ulovenej japonskými veľrybármi.

Aktivisti Greenpeace bojujú za ochranu veľrýb

Obrázok | 21. decembra, 2005 o 0:00

Aktivisti Greenpeace bojujú za ochranu veľrýb za každých podmienok. Ako je vidieť na obrázku zastaviť nás nedokáže ani ľadová voda oceánu pri Antarktíde, ani sneženie, či voda z vodných diel lodí lovcov veľrýb.

Vráskavec Minke

Obrázok | 15. augusta, 2001 o 0:00

Vráskavec Minke, (Balaenoptera acutorostrata)

Skupina veľrýb pri brehoch Portugalska.

Obrázok | 1. apríla, 2001 o 1:00

Skupina veľrýb pri brehoch Portugalska.

Takto končí japonský "vedecký" lov veľrýb

Obrázok | 2. apríla, 2000 o 1:00

Takto končí japonský "vedecký" lov veľrýb...

Veľryba južná (Eubalaena australis)

Obrázok | 1. apríla, 2000 o 0:00

Veľryba južná (Eubalaena australis)

Veľryba grónska (Balaena misticetus)

Obrázok | 1. apríla, 2000 o 0:00

Veľryba grónska (Balaena misticetus)

Projekt ekologickej výchovy Greenpeace

Obrázok | 26. februára, 2000 o 0:00

Projekt ekologickej výchovy Greenpeace - "Kids for Whales" - deti pre veľryby. Cieľom projektu je učiť mladú generáciu nielen o jednotlivých druhoch veľrýb, o ich správaní a životnom prostredí, ale aj o dôležitosti občianskeho aktivizmu v rámci...

Vráskavec Minke (Balaenoptera acutorostrata)

Obrázok | 15. júna, 1999 o 0:00

Vráskavec Minke (Balaenoptera acutorostrata)

Veľryba južná (Eubalaena australis)

Obrázok | 15. júna, 1997 o 0:00

Veľryba južná (Eubalaena australis)

41 - 50 z 51 výsledkov.

Kategórie