Environmentálny zákon desaťročia schválený!

Toxické látky

Nebezpečné chemikálie sa nám vymkli spod kontroly. Toxické látky, ktoré dlhé roky uvoľňoval do životného prostredia priemysel a poľnohospodárstvo dnes priamo ohrozujú naše zdravie. Kontaminácia vôd, pôd a vzduchu nebezpečnými chemickými látkami je dnes považovaná za jednu z najvážnejších environmentálnych hrozieb.

Greenpeace sa problematike toxických látok venuje systematicky a dlhodobo. Identifikujeme znečisťovateľov, upozorňujeme kompetentných a presadzujeme konkrétne riešenia! Aj vďaka našim kampaniam a projektom dnes napríklad na Slovensku platí zákaz predaja PVC hračiek s obsahom nebezpečných ftalátov pre deti od 0 do 3 rokov, v Kremnici sa neťaží zlato použitím jedovatého kyanidu a pripravuje sa legislatíva upravujúca likvidáciu starých environmentálnych záťaží.

V rámci toxickej kampane sa momentálne na Slovensku venujeme týmto témam:

Budúcnosť bez toxických chemikálií

Každý deň sme vystavení toxickým chemikáliám, ktoré sa používajú v bežnom spotrebnom tovare: v kobercoch, televízoroch, hračkách, čistiacich prostriedkoch, oblečení, či v kozmetike. Vedci v ľudskom tele objavili asi 300 rôznych syntetických chemických látok, ktoré sa prirodzene v organizme nenachádzajú. Greenpeace upozorňuje na tieto riziká! Pozrite si niekoľko našich tipov, ako sa vyhnúť nebezpečným chemickým látkam a ako podporiť dostupné ekologické alternatívy.

Viac tu.

Staré environmentálne záťaže
Od roku 2002 upozorňuje Greenpeace kompetentných na stále nedoriešený problém tzv. starých environmentálnych záťaží.  Chátrajúce sklady pesticídov z bývalých JRD, znečistené priemyselné územia po bývalých štátnych podnikoch, obrovské územia kontaminované PCB a nezabezpečené odkaliská – aj to sú environmentálne hrozby, ktoré sme od pádu komunizmu nedokázali vyriešiť. Greenpeace presadzuje prijatie zákona o environmentálnych záťažiach, ktorý by legislatívne stanovil postup identifikácie a následnej likvidácie environmentálnych záťaží.

Viac tu.

Ťažba zlata

Po skúsenostiach s rôznymi haváriami na banských prevádzkach a odkaliskách sme presvedčení, že povrchová ťažba zlata a jeho spracovanie kyanidovým lúhovaním na Slovensku nie sú ekologicky prípustné. Postavili sme sa na stranu občanov Kremnice, ktorí odmietli plán kanadskej spoločnosti ťažiť zlato v tesnej blízkosti mesta. V parlamente sme spolu s nimi presadili legislatívu, ktorá ohrozeným komunitám, obciam a mestám dáva viac kompetencií postaviť sa proti plánom ťažobného priemyslu. Presadili sme systémovú zmenu, teraz monitorujeme situáciu a pomáhame iniciatívam a samosprávam ohrozeným plánmi banských spoločností.

Viac tu

Ropovod
Pitná voda je strategickú surovinu, ktorej význam a hodnota sa v treťom tisícročí bude iba zvyšovať. Ochrana zdrojov pitnej vody by preto mala byť najvyššou prioritou nás všetkých! Aj preto sme sa postavili proti plánom vybudovať územím Žitného ostrova ropovod spájajúci Bratislavu a Viedeň. Realizácia projektov diverzifikácie dodávok ropy nesmie zvyšovať riziká ohrozenia našich zásob pitnej vody. Prvý pokus o vybudovanie ropovodu sme spolu s občianskou iniciatívou „Nie ropovodu cez Žitný ostrov“ odrazili. Teraz je kľúčové, aké alternatívy trasovania ropovodu predloží Ministerstvo hospodárstva SR.

Viac tu

Najnovšie

 

Meteorológom sa neoplatí dôverovať.

Blog od Matej Hliničan / mabelova | 9. septembra, 2015

Tak túto vetu sme si hovorili počas celého týždňa pred našou malou expedíciou do Vysokých Tatier, pretože predpovede počasia hlásili na daný deň až okolo 80-90 mm zrážok. My sme si však stále dookola opakovali, že meteorológom neradno...

Najväčšia chemická katastrofa vo fínskej histórii

Blog od Brian Fitzgerald | 12. novembra, 2012

Greenpeace vo Fínsku prináša svedectvo a zbiera vzorky z úniku toxických látok, ktorý začal v nedeľu 3. novembra 2012 na severe krajiny. Z bane na kovy v Talvivaare, ktorú vlastní Talvivaara mining Company, uniká rýchlosťou 5000 – 6000...

9 rokov kampane o environmentálnych záťažiach

Galéria obrázkov | 18. októbra, 2011

Biochemička Greenpeace Mgr

Obrázok | 8. októbra, 2010 o 11:55

Biochemička Greenpeace Mgr. Kateřina Věntusová ukazuje mŕtve ryby, ktoré včera podvečer našli pracovníci organizácie počas monitoringu kvality vôd na brehoch Mošonského Dunaja (severo-východne od mesta Gyor v Maďarsku). Mošonský Dunaj je jednou z...

Oblasti postihnuté po pretrhnutí hrádze na

Obrázok | 6. októbra, 2010 o 16:36

Oblasti postihnuté po pretrhnutí hrádze na toxickom odkalisku pri maďarskom meste Ajka.

Oblasti postihnuté po pretrhnutí hrádze na

Obrázok | 6. októbra, 2010 o 0:51

Oblasti postihnuté po pretrhnutí hrádze na toxickom odkalisku pri maďarskom meste Ajka.

Oblasti postihnuté po pretrhnutí hrádze na

Obrázok | 6. októbra, 2010 o 0:45

Oblasti postihnuté po pretrhnutí hrádze na toxickom odkalisku pri maďarskom meste Ajka.

Oblasti postihnuté po pretrhnutí hrádze na

Obrázok | 6. októbra, 2010 o 0:26

Oblasti postihnuté po pretrhnutí hrádze na toxickom odkalisku pri maďarskom meste Ajka.

Oblasti postihnuté po pretrhnutí hrádze na

Obrázok | 6. októbra, 2010 o 0:00

Oblasti postihnuté po pretrhnutí hrádze na toxickom odkalisku pri maďarskom meste Ajka.

Pochod ohrozených spermií

Obrázok | 11. októbra, 2006 o 1:00

Pochod ohrozených spermií - aktivisti Greenpeace prezlečení za spermie sa snažia upozorniť na ochorenia rozmnožovacieho systému, ktoré súvisia s naším životným prostredím a chemikáliami v ňom.

21 - 30 z 50 výsledkov.

Kategórie