Chátrajúci sklad starých pesticídov v obci Hontianske Tesáre v okrese Krupina. Pracovníci Greenpeace v rámci prieskumu zistili, že v objekte sa nachádzalo minimálne 22 rôznych agrochemických prípravkov a obalov z nich. Viaceré chemikálie boli označené výstražnými znameniami a nápismi Pozor jed! Žieravina! a Toxické!

V roku 2004 Greenpeace poukázal na problém starých záťaží príkladom skládky agrochemikálií v obci Bielovce. V tomto období sa návrh zákona o environmentálnych záťažiach konečne objavil v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ale do vlády sa, žiaľ, zatiaľ nedostal. Neschopnosť politikov a vysokých štátnych úradníkov vysporiadať sa s týmto problémom trvá už takmer dve desaťročia a problematika environmentálnych záťaží v našom právnom poriadku nieje komplexne upravená. Počas rokov objekty schátrali, sú voľne prístupné, hrozí kontaminácia pôdy i podzemných vôd.  Na Slovensku existujú skrachované poľnohospodárske družstvá, ktoré dnes nemajú majiteľa. To komplikuje identifikáciu subjektu, alebo osôb, ktorým by mohol štát uložiť sankciu alebo nariadiť odstránenie terajšieho nevyhovujúceho stavu. Podľa názoru Greenpeace by preto mal za túto problematiku prevziať zodpovednosť štát. Ten sa ale neustále vyhovára na nedostatok finančných prostriedkov. Príprava zákona o environmentálnych záťažiach je žiaľ zdĺhavá.

Z pohľadu ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva je nutná dôkladná inventarizácia environmentálnych záťaží, následné zabezpečenie chemikálií, aby nedochádzalo k ďalším únikom do životného prostredia a nakoniec finálna dekontaminácia územia.

Organizácia Greenpeace zabezpečila sklady so starými agrochemikáliami v Bielovciach, v Hontianskych Tesároch a Čeľovciach. Tieto sklady neboli jediné svojho druhu na Slovensku. Oficiálne odhady hovoria o celkovom množstve 300-400 ton prestárlych pesticídov. Avšak iba monitoring regiónu Poiplia, ktorý realizovala Ipeľská Únia, zistil prítomnosť desiatok takýchto skladov v lepšom, či v horšom stave. Z toho sa dá usudzovať, že celoslovensky ich sú stovky. Problémom sú predovšetkým sklady "bez majiteľa", ktoré sú v konkurze, alebo zanikli.

Najnovšie

 

Hodnotenie výrobcov elektroniky (ENG)

Publikácia | 25. augusta, 2006 o 0:00

Greenpeace zverejnil štúdiu, v ktorej hodnotí výrobcov elektroniky z pohľadu požívania nebezpečných chemikálií a možnosti recyklácie.

Hodnotenie výrobcu ACER (ENG)

Publikácia | 23. augusta, 2006 o 0:00

Ako dopadli vyrobky firmy acer v teste Greenpeace?

Laboratória Greenpeace otestovali prenosné

Obrázok | 21. augusta, 2006 o 1:00

Laboratória Greenpeace otestovali prenosné počítače od najväčších výrobcov.

Leták PVC hračky

Obrázok | 20. júla, 2006 o 1:00

Leták PVC hračky

Ovocie a zelenina

Obrázok | 19. júla, 2006 o 1:00

Ovocie a zelenina. Ich konzumácia je považovaná za prospešnú pre naše zdravie. Obsahujú totiž vitamíny, vlákninu atď.

Bazilejský dohovor

Publikácia | 19. júla, 2006 o 0:00

o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.

Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach

Publikácia | 19. júla, 2006 o 0:00

Dohovor bol otvorený k podpisu 22.5.2001 a vstúpi do platnosti deväťdesiaty deň po uložení päťdesiatej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení, alebo prístupu. V súčasnosti má 151 signatárov. Ratifikačnú listinu predložilo generálnemu...

Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach - zhrnutie

Publikácia | 19. júla, 2006 o 0:00

Dohovor bol otvorený k podpisu 22.5.2001 a vstúpi do platnosti deväťdesiaty deň po uložení päťdesiatej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení, alebo prístupu. V súčasnosti má 151 signatárov. Ratifikačnú listinu predložilo generálnemu...

Martin Hojsík (Mgr

Obrázok | 29. júna, 2006 o 1:00

Martin Hojsík (Mgr.), kampanier Greenpeace International pre oblasť toxických látok.

91 - 100 z 220 výsledkov.