Chátrajúci sklad starých pesticídov v obci Hontianske Tesáre v okrese Krupina. Pracovníci Greenpeace v rámci prieskumu zistili, že v objekte sa nachádzalo minimálne 22 rôznych agrochemických prípravkov a obalov z nich. Viaceré chemikálie boli označené výstražnými znameniami a nápismi Pozor jed! Žieravina! a Toxické!

V roku 2004 Greenpeace poukázal na problém starých záťaží príkladom skládky agrochemikálií v obci Bielovce. V tomto období sa návrh zákona o environmentálnych záťažiach konečne objavil v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ale do vlády sa, žiaľ, zatiaľ nedostal. Neschopnosť politikov a vysokých štátnych úradníkov vysporiadať sa s týmto problémom trvá už takmer dve desaťročia a problematika environmentálnych záťaží v našom právnom poriadku nieje komplexne upravená. Počas rokov objekty schátrali, sú voľne prístupné, hrozí kontaminácia pôdy i podzemných vôd.  Na Slovensku existujú skrachované poľnohospodárske družstvá, ktoré dnes nemajú majiteľa. To komplikuje identifikáciu subjektu, alebo osôb, ktorým by mohol štát uložiť sankciu alebo nariadiť odstránenie terajšieho nevyhovujúceho stavu. Podľa názoru Greenpeace by preto mal za túto problematiku prevziať zodpovednosť štát. Ten sa ale neustále vyhovára na nedostatok finančných prostriedkov. Príprava zákona o environmentálnych záťažiach je žiaľ zdĺhavá.

Z pohľadu ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva je nutná dôkladná inventarizácia environmentálnych záťaží, následné zabezpečenie chemikálií, aby nedochádzalo k ďalším únikom do životného prostredia a nakoniec finálna dekontaminácia územia.

Organizácia Greenpeace zabezpečila sklady so starými agrochemikáliami v Bielovciach, v Hontianskych Tesároch a Čeľovciach. Tieto sklady neboli jediné svojho druhu na Slovensku. Oficiálne odhady hovoria o celkovom množstve 300-400 ton prestárlych pesticídov. Avšak iba monitoring regiónu Poiplia, ktorý realizovala Ipeľská Únia, zistil prítomnosť desiatok takýchto skladov v lepšom, či v horšom stave. Z toho sa dá usudzovať, že celoslovensky ich sú stovky. Problémom sú predovšetkým sklady "bez majiteľa", ktoré sú v konkurze, alebo zanikli.

Najnovšie

 

Požiar v sklade nebezpečných chemikálií firmy

Obrázok | 18. júna, 2006 o 1:00

Požiar v sklade nebezpečných chemikálií firmy Detox v Petržalke.

Bratislavský koncert na podporu kampane proti

Obrázok | 16. mája, 2006 o 1:00

Bratislavský koncert na podporu kampane proti plánovanej kyanidovej ťažbe zlata - Kremnica nad zlato.

Chátrajúci sklad toxických chemikálií v obci

Obrázok | 24. marca, 2006 o 0:00

Chátrajúci sklad toxických chemikálií v obci Čeľovce v okrese Trebišov. V sklade skrachovaného JRD sa nachádzali približne 3 tony toxických látok. Vzorky chemikálií z Čeľoviec, ktoré nechala organizácia Greenpeace analyzovať v nezávislých...

Chátrajúci sklad toxických chemikálií v obci

Obrázok | 24. marca, 2006 o 0:00

Chátrajúci sklad toxických chemikálií v obci Čeľovce v okrese Trebišov. V sklade skrachovaného JRD sa nachádzali približne 3 tony toxických látok. Vzorky chemikálií z Čeľoviec, ktoré nechala organizácia Greenpeace analyzovať v nezávislých...

Chátrajúci sklad toxických chemikálií v obci

Obrázok | 24. marca, 2006 o 0:00

Chátrajúci sklad toxických chemikálií v obci Čeľovce v okrese Trebišov. V sklade skrachovaného JRD sa nachádzali približne 3 tony toxických látok. Vzorky chemikálií z Čeľoviec, ktoré nechala organizácia Greenpeace analyzovať v nezávislých...

Aktivisti Greenpeace označujú chátrajúci

Obrázok | 24. marca, 2006 o 0:00

Aktivisti Greenpeace označujú chátrajúci sklad toxických chemikálií v obci Čeľovce v okrese Trebišov. V sklade skrachovaného JRD sa nachádzali približne 3 tony toxických látok. Vzorky chemikálií z Čeľoviec, ktoré nechala organizácia analyzovať v...

Aktivisti Greenpeace pracujú na zabezpečení

Obrázok | 24. marca, 2006 o 0:00

Aktivisti Greenpeace pracujú na zabezpečení chátrajúceho skladu toxických chemikálií v obci Čeľovce v okrese Trebišov. V sklade skrachovaného JRD sa nachádzali približne 3 tony toxických látok. Vzorky chemikálií z Čeľoviec, ktoré nechala...

Aktivisti Greenpeace pracujú na zabezpečení

Obrázok | 24. marca, 2006 o 0:00

Aktivisti Greenpeace pracujú na zabezpečení chátrajúceho skladu toxických chemikálií v obci Čeľovce v okrese Trebišov. V sklade skrachovaného JRD sa nachádzali približne 3 tony toxických látok. Vzorky chemikálií z Čeľoviec, ktoré nechala...

Chátrajúci sklad pesticídov a starých agrochemikálií

Obrázok | 3. marca, 2006 o 0:00

Chátrajúci sklad pesticídov a starých agrochemikálií.

Chátrajúci sklad pesticídov a starých agrochemikálií

Obrázok | 3. marca, 2006 o 0:00

Chátrajúci sklad pesticídov a starých agrochemikálií.

91 - 100 z 173 výsledkov.