Chátrajúci sklad starých pesticídov v obci Hontianske Tesáre v okrese Krupina. Pracovníci Greenpeace v rámci prieskumu zistili, že v objekte sa nachádzalo minimálne 22 rôznych agrochemických prípravkov a obalov z nich. Viaceré chemikálie boli označené výstražnými znameniami a nápismi Pozor jed! Žieravina! a Toxické!

V roku 2004 Greenpeace poukázal na problém starých záťaží príkladom skládky agrochemikálií v obci Bielovce. V tomto období sa návrh zákona o environmentálnych záťažiach konečne objavil v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ale do vlády sa, žiaľ, zatiaľ nedostal. Neschopnosť politikov a vysokých štátnych úradníkov vysporiadať sa s týmto problémom trvá už takmer dve desaťročia a problematika environmentálnych záťaží v našom právnom poriadku nieje komplexne upravená. Počas rokov objekty schátrali, sú voľne prístupné, hrozí kontaminácia pôdy i podzemných vôd.  Na Slovensku existujú skrachované poľnohospodárske družstvá, ktoré dnes nemajú majiteľa. To komplikuje identifikáciu subjektu, alebo osôb, ktorým by mohol štát uložiť sankciu alebo nariadiť odstránenie terajšieho nevyhovujúceho stavu. Podľa názoru Greenpeace by preto mal za túto problematiku prevziať zodpovednosť štát. Ten sa ale neustále vyhovára na nedostatok finančných prostriedkov. Príprava zákona o environmentálnych záťažiach je žiaľ zdĺhavá.

Z pohľadu ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva je nutná dôkladná inventarizácia environmentálnych záťaží, následné zabezpečenie chemikálií, aby nedochádzalo k ďalším únikom do životného prostredia a nakoniec finálna dekontaminácia územia.

Organizácia Greenpeace zabezpečila sklady so starými agrochemikáliami v Bielovciach, v Hontianskych Tesároch a Čeľovciach. Tieto sklady neboli jediné svojho druhu na Slovensku. Oficiálne odhady hovoria o celkovom množstve 300-400 ton prestárlych pesticídov. Avšak iba monitoring regiónu Poiplia, ktorý realizovala Ipeľská Únia, zistil prítomnosť desiatok takýchto skladov v lepšom, či v horšom stave. Z toho sa dá usudzovať, že celoslovensky ich sú stovky. Problémom sú predovšetkým sklady "bez majiteľa", ktoré sú v konkurze, alebo zanikli.

Najnovšie

 

Vyčistime si Slovensko od drobných čiernych

Obrázok | 21. apríla, 2008 o 13:55

Vyčistime si Slovensko od drobných čiernych skládok!

Aktivistka Greenpeace rozdáva informačné

Obrázok | 13. marca, 2007 o 0:00

Aktivistka Greenpeace rozdáva informačné materiály proti kyanidovej metóde ťažby zlata poslancom Výboru NR SR pre hospodársku politiku.

Aktivisti Greenpeace pred bratislavskou budovou

Obrázok | 27. februára, 2007 o 0:00

Aktivisti Greenpeace pred bratislavskou budovou UNDP protestujú proti plánovanej ťažbe zlata v lokalite Rosia Montana.

Aktivisti Greenpeace pred bratislavskou budovou

Obrázok | 27. februára, 2007 o 0:00

Aktivisti Greenpeace pred bratislavskou budovou UNDP protestujú proti plánovanej ťažbe zlata v lokalite Rosia Montana.

Aktivisti Greenpeace pred bratislavskou budovou

Obrázok | 27. februára, 2007 o 0:00

Aktivisti Greenpeace pred bratislavskou budovou UNDP protestujú proti plánovanej ťažbe zlata v lokalite Rosia Montana.

Aktivisti Greenpeace pred bratislavskou budovou

Obrázok | 27. februára, 2007 o 0:00

Aktivisti Greenpeace pred bratislavskou budovou UNDP protestujú proti plánovanej ťažbe zlata v lokalite Rosia Montana.

Aktivisti Greenpeace pred bratislavskou budovou

Obrázok | 27. februára, 2007 o 0:00

Aktivisti Greenpeace pred bratislavskou budovou UNDP protestujú proti plánovanej ťažbe zlata v lokalite Rosia Montana.

Organizácia Greenpeace usporiadala v piatok

Obrázok | 4. februára, 2007 o 0:00

Organizácia Greenpeace usporiadala v piatok 2. februára v kanadskom meste Vancouver protestnú akciu pred budovou, v ktorej sídli vedenie spoločnosti Tournigan Gold Corporation. Aktivisti upozornili na sporné projekty plánovanej ťažby uránu na...

Greenpeace odovzdal Ministerstvu životného

Obrázok | 23. januára, 2007 o 0:00

Greenpeace odovzdal Ministerstvu životného prostredia SR petíciu proti plánovanej ťažbe zlata v Kremnici, ktorú do podporilo 6 063 občanov.

Elektronický odpad.

Obrázok | 6. januára, 2007 o 0:00

Elektronický odpad.

41 - 50 z 173 výsledkov.