Chátrajúci sklad starých pesticídov v obci Hontianske Tesáre v okrese Krupina. Pracovníci Greenpeace v rámci prieskumu zistili, že v objekte sa nachádzalo minimálne 22 rôznych agrochemických prípravkov a obalov z nich. Viaceré chemikálie boli označené výstražnými znameniami a nápismi Pozor jed! Žieravina! a Toxické!

V roku 2004 Greenpeace poukázal na problém starých záťaží príkladom skládky agrochemikálií v obci Bielovce. V tomto období sa návrh zákona o environmentálnych záťažiach konečne objavil v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ale do vlády sa, žiaľ, zatiaľ nedostal. Neschopnosť politikov a vysokých štátnych úradníkov vysporiadať sa s týmto problémom trvá už takmer dve desaťročia a problematika environmentálnych záťaží v našom právnom poriadku nieje komplexne upravená. Počas rokov objekty schátrali, sú voľne prístupné, hrozí kontaminácia pôdy i podzemných vôd.  Na Slovensku existujú skrachované poľnohospodárske družstvá, ktoré dnes nemajú majiteľa. To komplikuje identifikáciu subjektu, alebo osôb, ktorým by mohol štát uložiť sankciu alebo nariadiť odstránenie terajšieho nevyhovujúceho stavu. Podľa názoru Greenpeace by preto mal za túto problematiku prevziať zodpovednosť štát. Ten sa ale neustále vyhovára na nedostatok finančných prostriedkov. Príprava zákona o environmentálnych záťažiach je žiaľ zdĺhavá.

Z pohľadu ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva je nutná dôkladná inventarizácia environmentálnych záťaží, následné zabezpečenie chemikálií, aby nedochádzalo k ďalším únikom do životného prostredia a nakoniec finálna dekontaminácia územia.

Organizácia Greenpeace zabezpečila sklady so starými agrochemikáliami v Bielovciach, v Hontianskych Tesároch a Čeľovciach. Tieto sklady neboli jediné svojho druhu na Slovensku. Oficiálne odhady hovoria o celkovom množstve 300-400 ton prestárlych pesticídov. Avšak iba monitoring regiónu Poiplia, ktorý realizovala Ipeľská Únia, zistil prítomnosť desiatok takýchto skladov v lepšom, či v horšom stave. Z toho sa dá usudzovať, že celoslovensky ich sú stovky. Problémom sú predovšetkým sklady "bez majiteľa", ktoré sú v konkurze, alebo zanikli.

Najnovšie

 

REACH bilboard vyzývajúci orgány EU k prijatiu

Obrázok | 19. septembra, 2006 o 13:33

REACH bilboard vyzývajúci orgány EU k prijatiu čo najprísnejšej chemickej politiky dostatočne chrániacej zdravie ľudí.

Kremnica

Obrázok | 8. septembra, 2006 o 1:00

Kremnica - bývalá štôlňa Milan. Jeden z mnohých pozostatkov banskej činnosti v kopcoch nad mestom.

Kremnica

Obrázok | 8. septembra, 2006 o 1:00

Kremnica - bývalá štôlňa Milan. Jeden z mnohých pozostatkov banskej činnosti v kopcoch nad mestom.

Kremnica

Obrázok | 8. septembra, 2006 o 1:00

Kremnica - bývalá šachta Ferdinand. Jeden z mnohých pozostatkov banskej činnosti priamo v meste.

Kremnica

Obrázok | 8. septembra, 2006 o 1:00

Kremnica - bývalá šachta Ferdinand. Jeden z mnohých pozostatkov banskej činnosti priamo v meste.

Kremnica

Obrázok | 8. septembra, 2006 o 1:00

Kremnica - pohľad na mesto z mestského hradu.

Kremnica - historická časť mesta.

Obrázok | 8. septembra, 2006 o 1:00

Kremnica - historická časť mesta.

Kremnica - historická časť mesta.

Obrázok | 8. septembra, 2006 o 1:00

Kremnica - historická časť mesta.

Kremnica - historická časť mesta.

Obrázok | 8. septembra, 2006 o 1:00

Kremnica - historická časť mesta.

Kremnica - historická časť mesta.

Obrázok | 8. septembra, 2006 o 1:00

Kremnica - historická časť mesta.

61 - 70 z 173 výsledkov.