Chátrajúci sklad starých pesticídov v obci Hontianske Tesáre v okrese Krupina. Pracovníci Greenpeace v rámci prieskumu zistili, že v objekte sa nachádzalo minimálne 22 rôznych agrochemických prípravkov a obalov z nich. Viaceré chemikálie boli označené výstražnými znameniami a nápismi Pozor jed! Žieravina! a Toxické!

V roku 2004 Greenpeace poukázal na problém starých záťaží príkladom skládky agrochemikálií v obci Bielovce. V tomto období sa návrh zákona o environmentálnych záťažiach konečne objavil v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ale do vlády sa, žiaľ, zatiaľ nedostal. Neschopnosť politikov a vysokých štátnych úradníkov vysporiadať sa s týmto problémom trvá už takmer dve desaťročia a problematika environmentálnych záťaží v našom právnom poriadku nieje komplexne upravená. Počas rokov objekty schátrali, sú voľne prístupné, hrozí kontaminácia pôdy i podzemných vôd.  Na Slovensku existujú skrachované poľnohospodárske družstvá, ktoré dnes nemajú majiteľa. To komplikuje identifikáciu subjektu, alebo osôb, ktorým by mohol štát uložiť sankciu alebo nariadiť odstránenie terajšieho nevyhovujúceho stavu. Podľa názoru Greenpeace by preto mal za túto problematiku prevziať zodpovednosť štát. Ten sa ale neustále vyhovára na nedostatok finančných prostriedkov. Príprava zákona o environmentálnych záťažiach je žiaľ zdĺhavá.

Z pohľadu ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva je nutná dôkladná inventarizácia environmentálnych záťaží, následné zabezpečenie chemikálií, aby nedochádzalo k ďalším únikom do životného prostredia a nakoniec finálna dekontaminácia územia.

Organizácia Greenpeace zabezpečila sklady so starými agrochemikáliami v Bielovciach, v Hontianskych Tesároch a Čeľovciach. Tieto sklady neboli jediné svojho druhu na Slovensku. Oficiálne odhady hovoria o celkovom množstve 300-400 ton prestárlych pesticídov. Avšak iba monitoring regiónu Poiplia, ktorý realizovala Ipeľská Únia, zistil prítomnosť desiatok takýchto skladov v lepšom, či v horšom stave. Z toho sa dá usudzovať, že celoslovensky ich sú stovky. Problémom sú predovšetkým sklady "bez majiteľa", ktoré sú v konkurze, alebo zanikli.

Najnovšie

 

Environmentálne riziká neonikotínoidov

Publikácia | 12. januára, 2017 o 10:11

Neonikotínoidy predstavujú ešte väčšie riziko pre životné prostredie ako sa doteraz predpokladalo. Vyplýva to z novej štúdie, ktorú pre Greenpeace vypracovala jedna z vedúcich vedeckých inštitúcii na danú tému, Univerzita Sussex v Spojenom...

Zbaľte sa bez PFC látok!

Publikácia | 5. februára, 2016 o 14:24

Ako sa vyhnúť PFC látkam? Prečo sú škodlivé? Na čo si dávať pozor, keď si kupujete svoje outdoor oblečenie? Mrknite si našu brožúru.

Plán B(ee) - Darujme včelám život bez pesticídov

Publikácia | 10. júna, 2015 o 12:37

Dramatický pokles populácií divých a chovaných včiel v uplynulých rokoch v Európe a Severnej Amerike je alarmujúci, ak si uvedomíme, ako veľmi potrebujeme tento opeľujúci hmyz pre zachovanie biodiverzity a svetovej potravinovej bezpečnosti.

Sprievodca zelenšiou elektronikou 15

Publikácia | 14. júna, 2010 o 16:04

Ďalší zo série sprievodcov zelenšiou elektronikou. Pozrite si, ako jednotlivé spoločnosti odstraňujú nebezpečné toxické látky zo svojich elektronických výrobkov.

Nálepka www.zataze.sk

Publikácia | 2. mája, 2007 o 11:40

Toxické látky v notebookoch (ENG)

Publikácia | 26. septembra, 2006 o 0:00

Greenpeace vypracoval podrobnú štúdiu, kde skúmal prítomnosť toxických materiálov v prenosných počítačoch.

Chemické látky v Európe: Od záťaže minulosti k vízii budúcnosti

Publikácia | 21. septembra, 2006 o 0:00

Hoci Európska únia je jedným z najväčších výrobcov chemikálii na svete, stále ešte nepoznáme nebezpečenstvo súvisiace s drvivou väčšinou teraz vyrábaných a obchodovaných chemikálií – s ich pretrvávaním v životnom prostredí, toxicitou a dopadom na...

STOP ťažbe zlata v Kremnici!

Publikácia | 10. septembra, 2006 o 0:00

Ťažba zlata kyanidovým lúhovaním na Slovensku nie je ekologicky prípustná. Okrem nebezpečných chemikálií a rizika havárie prinesie ťažba len hluk, prach, stovky nákladných áut. Zdevastuje okolitú krajinu a zanechá za sebou environmentálnu záťaž v...

Hodnotenie výrobcov elektroniky (ENG)

Publikácia | 25. augusta, 2006 o 0:00

Greenpeace zverejnil štúdiu, v ktorej hodnotí výrobcov elektroniky z pohľadu požívania nebezpečných chemikálií a možnosti recyklácie.

Hodnotenie výrobcu ACER (ENG)

Publikácia | 23. augusta, 2006 o 0:00

Ako dopadli vyrobky firmy acer v teste Greenpeace?

1 - 10 z 40 výsledkov.