25 aktivistov obsadilo uhoľnú elektráreň v Margere, jednu zo štyroch elektrární v rámci celonárodnej akcie v Taliansku. Greenpeace žiada predstaviteľov štátov G8, aby prevzali vedúcu úlohu v ochrane klímy.

Fotografia | 9. júla, 2009

25 aktivistov obsadilo uhoľnú elektráreň v Margere, jednu zo štyroch elektrární v rámci celonárodnej akcie v Taliansku. Greenpeace žiada predstaviteľov štátov G8, aby prevzali vedúcu úlohu v ochrane klímy.

Kategórie