Vráťte rieke život!

Fotografia | 18. októbra, 2011

Greenpeace žiada, aby NCHZ Nováky prestali vypúšťať nebezpečné chemikálie do rieky Nitra. Časť priemyslu sa dlhé roky bránila podporiť zákon a nechcela sa spolupodieľať na financovaní záťaží.

Kategórie