Chemko Strážske

Fotografia | 18. októbra, 2011

Podľa výskumu Slovenskej zdravotníckej univerzity je PCB znečistením ohrozených približne 250 000 ľudí. Ide tak o najväčšie znečistenie PCB látkami na svete. Napriek almarujúcej situácii sa problém nepohol k riešeniu. Jednou z prekážok bola aj neexistencia zákona o environmentálnych záťažiach.

Kategórie