Prešovský Deň Zeme

Fotografia | 26. apríla, 2012

Aktivity prešovskej lokálnej skupiny na námestí.